Carl XIV Johanslogen, Karlsborg

 

Carl XIV Johan logen, som är Götiska Förbundets yngsta och minsta Brodergille, bildades år 1995 i Karlsborgs Garnisonskyrka och har sin ordensborg i Odd Fellows lokaler i Karlsborg. De nitton Bröder som var med och bildade Carl XIV Johan logen började sin Götiska vandring i vår Fadderloge, Afzeliuslogen i Skara.

 

Logens upptagningsområde är, av naturligt geografiska skäl, landet mellan Vättern, Billingen och Tivedenskogarna samt ner mot Tidaholm. Strävan är dock att framgent söka medlemmar runt hela Vättern.

 

Sedan ett antal år delar Carl XIV Johanslogen årligen ut ett stipendium, som enligt statuterna skall gå till enskild person, förening eller institution verkande inom området runt Vättern, som på ett föredömligt sätt bidragit till skyddandet av kulturarvet, vårdande av natur och miljö eller utfört annan framstående gärning. Gillet företar även utfärder inom detta område till historiskt och/eller kulturellt intressanta platser. Vid dessa utflykter välkomnas även Gillesbröders anförvanter och vänner.

   

 

Gillets styrelse;  

Ordförande Sven Esplund

1. vice ordförande Karl-Axel Asp

2. vice ordförande Jan-Erik Ternström

Ceremonimästare Jonas Gunnarsson

Talman 

Ombudsman Jan-Erik Ternström

Sekreterare Lars Berggren

Skattmästare Ronny Olsson

 

Webb ansvarig Jonas Gunnarsson

 

 

2019 års sista föredrag om Bernadotterna


En isande ostvind drog upp Vätterns vatten denna kväll i november då Bröderna i Carl XIV Johanlogen samlades tillsammans med vänner  för årets och höstens sista föredrag av Gillets Ordförande Sven Esplund. Väl inne i Odd Fellows lokaler, där Carl XVI Johan har sin verksamhet, förbyttes den isande kvällskylan mot en varm och fin gemenskap när 25-talelet deltagare samlades runt det dukade bordet. Än mer förstärktes denna känsla när den värmande soppan, en hemmagjord bouillabaisse med hembakat bröd dukades fram. 

En värmande soppa smakade gott i höstrusket.

  Ordföranden Sven Esplund berättade om Gustav V.

 

Foton: Johny Lindell


När måltiden avslutats vidtog föredraget. Sven Esplund blandade egna upplevelser kring Konung Gustaf V med inhämtad fakta. Många av åhörarna hade också minnen från Gustaf V och kanske främst från hans bortgång den 29 oktober 1950 då landet försattes i stor sorg. Gustav V var då 92 år gammal och hade regerat i 42 år och 10 månader. Gustaf V var den förste kung som inte lät kröna sig, vilket varit tradition i vårt land sedan 1200-talet. 


Kung Gustaf Vs regeringstid kom att ändra kungens politiska makt i vårt land – från att vara sådan som kungamakten fram till dess alltid varit – bestämmande – till att bli den kungamakt vi idag har.

Genom sitt kontaktnät och sin diplomati bidrog han till att hålla vårt land utanför såväl första som andra världskriget. En av hans stora rädslor var kommunismen och då revolutionen i Ryssland ägde rum 1917 sägs han ha haft sina väskor packade för att kunna fly i det fall detsamma skulle ske i Sverige.


Gustaf V var en stor idrottsentusiast och som ”Mr G” deltog han i den ”vita sporten” – tennis, något som inte av alla ansågs passande för hans kungliga värdighet. Han bidrog också till att Sverige fick OS 1912 och att Stadion blev byggd.


Sven nämnde många händelser och skeenden som inträffade under Gustaf V regeringstid och gav en bild av en aktiv och intresserad regent. Bara ett par dagr före sin bortgång ledde Gustaf V sin sista konselj.

 Kontakt med Carl XIV Johan Gillet

  gotiska.karlsborg@telia.com

 

 

   
   

 

 

 

 

 


  

 

  

 

 

 

 

 

 

Carl XIV Johanslogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |