Margaretalogen i Uddevalla


Margaretalogen i Uddevalla invigdes 1 september 2007 och har gradgivning för kvinnor i de tre första graderna.  


Margaretalogen arbetar för att vårda svenskt kulturarv, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Det gör vi genom våra gradgivningar, medlemsaktiviteter och via vår gåvofond som utdelas vid jämna födelsedagar med start på 5-årsdagen 1 september 2012.    

 

Margareta Hvitfeldt föddes 5 november 1608 och har gett namn till Margaretalogen. Gårdarna Skjelbred och Sundsby ärvde Margareta redan som ung kvinna och medförde dessa i boet när hon 1635 gifte sig och tillsammans med sin man bosatte sig på gården Sundsby. Gården ligger på ön Mjörn nära Tjörn i Bohuslän. Makarna drev gårdarna med framgång men maken dog tidigt och Margareta miste även två av de tre barnen i tidig ålder medan sonen Ivar Dyre levde till 19 års ålder.

 

Efter den dagen levde Margareta i sorg och valde att donera medel till det som blev Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Detta gjorde hon 16 november 1664 till minne av såväl sonen som sig själv. Margareta levde ytterligare 19 år under vilka hon fortsatte att driva sina vinstgivande egendomar på Mjörn. Många minnen av Margareta lever kvar den dag som i dag är. Denna driftiga och handlingskraftiga kvinna, Margareta Hvitfeldt, har lämnat sitt namn i arv till Margaretalogen i Uddevalla.  

 

 

Margaretalogens första styrelse vid invigningen 2007

samt Götiska Förbundes dåvarande Stormästare och 

vice Stormästare.

 

 

Styrelsen vid jubileet 2017 tillsammans med Margaretalogens 

första respektive andra ordförande.

 

 Kontakta gärna Margaretalogen via:


Ordförande Kickie Gustafsson, 070 219 21 68, kickie.gustafsson@comhem.se
Talman Kerstin Pålsson, 070 523 91 14, kerstin.palsson1@gmail.com

 

 

Styrelse och ämbetsmän:


Ordörande Kickie Gustafsson

V. Ordförande Edda Andreasson

Ombudsman Gunilla Börjesson

Sekreterare Sylva Oscarsson

Skattmästare Susanne Johansson

Ceremonimästare Lena Bergré

 

Invigning av Margaretalogens tredje ordförande, Kickie Gustafsson     

i Vargöns kyrka den 7 september 2019. Foto: Sylva Oscarsson

 


 
Vid gradgivning i Götagraden den 26 september 2019 i Borgen i Riddartemplet Knapes lokaler i Uddevalla invigdes Helena Stenbäck av Margaretalogens ordförande Kickie Gustafsson.
Foto: Sylva Oscarsson.  

 

 

Den 24 oktober invigdes systrarna Kerstin Hermansson, Annette Hansson, Thérése Hagedorn-Oskarsson. OIngela Smederöd, Ragnhild Cronholm Hjelm, Emerentialogen samt Viola Gustavsson i Sveagraden av ordförande Kickie Gustafsson.
 

Foto: Sylva Oscarsson.

 

Vi bjuder till Öppna möten för intresserade damer med respektive och Bröder från loger i Förbundet.
För att få vår loge att utvecklas och vara lockande för fler blivande göter bjuder vi vid dessa tillfällen på aktiviteter av vitt skilda slag.
10 september 2018 visade Kiki Thorsell pärlor och hur dessa kan sättas samman tillhalsband och andra smycken. Intressant i dessa odlade pärlors historik är att det engång var Carl von Linné som sålde sin uppfinning om hur pärlor kan odlas genomvarsam hantering av vilda musslor. Uppfinningen köptes av handlare i Kina och det är därifrån Kiki köper in sina pärlor idag.
   Foto  Kerstin Pålsson.

 

  Den 15 december 2018 högtidlighölls händelsen då den skjutne konung Karl XII fördes till Uddevalla av sina Karoliner där han balsamerades innan färden gick vidare genom Sverige.
Margaretasystern Maria Gustavsdotter författade ett Krönikespel som uppfördes på Uddevalla Torg. Skådespelare var bland annat Gillessystrar  och Bröder från de Götiska Logerna i Uddevalla.Christian Persson, Susanne Aronsson Dekinnard, Maria Gustavsdotter, Carin Ramneskär och Johanna Ramneskär.
Foto: Karin Molander  

 

 

Den Goda Kvinnan som delade ut korv och bröd till behövande var Kerstin Pålsson   
Foto; Birgitta Lindgren.   

 

23 mars 2019 samlades ett stort antal Margaretasystrar i Bygdens Hus i Skredsvik för att under Maria Gustvsdotters ledning få prova på att brodera i de tekniker som Bayeuxtapeten är utförd i. Kvällen inleddes med bilder och föredrag om tapeten av Maria.
  Foto: Viktoria Insulan

 

 

 

 

Tisdag 14 maj 2019 18:45-20:30 hade Margaretalogen ett Öppet Möte på Torebo gård på norra Orust.Huset byggdes på 1840-talet av Wilhelm von Wright, en av sin tids mest framstående zoologiska illustratörer och skicklig inom flera hantverk: han byggde egenhändigt sitt hus, tillverkade sina egna redskap och vapen, och dessutom var han en fenomenal fiskare och jägare. Mest känd är Wilhelm för att han tillsammans med sina bröder Magnus och Ferdinand, dokumenterade det svenska och nordiska fågellivet på ett sätt som har få motstycken i världen. Detta är både ett konstnärshem och ett hembygdsmuseum.

 

Den grönfläckiga paddan

 

Margaretalogen har varje månad under 2014 sponsrat den grönfläckiga paddan som finns på Nordens Ark i Sotenäs kommun

Den grönfläckiga paddan är upptagen på röda listan CR (akut hotad art)

 

 


finns med som fodervärd till

den Grönfläckiga paddan  längst ner till

höger på skylten.

 

 

                          Den grönfläckiga paddan. 

 

 

 

Margaretalogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |