Margaretalogen i Uddevalla


Margaretalogen i Uddevalla invigdes 1 september 2007 och har gradgivning för kvinnor i de tre första graderna.  


Margaretalogen arbetar för att vårda svenskt kulturarv, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Det gör vi genom våra gradgivningar, medlemsaktiviteter och via vår gåvofond som utdelas vid jämna födelsedagar med start på 5-årsdagen 1 september 2012.    

 

Margareta Hvitfeldt föddes 5 november 1608 och har gett namn till Margaretalogen. Gårdarna Skjelbred och Sundsby ärvde Margareta redan som ung kvinna och medförde dessa i boet när hon 1635 gifte sig och tillsammans med sin man bosatte sig på gården Sundsby. Gården ligger på ön Mjörn nära Tjörn i Bohuslän. Makarna drev gårdarna med framgång men maken dog tidigt och Margareta miste även två av de tre barnen i tidig ålder medan sonen Ivar Dyre levde till 19 års ålder.

 

Efter den dagen levde Margareta i sorg och valde att donera medel till det som blev Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Detta gjorde hon 16 november 1664 till minne av såväl sonen som sig själv. Margareta levde ytterligare 19 år under vilka hon fortsatte att driva sina vinstgivande egendomar på Mjörn. Många minnen av Margareta lever kvar den dag som i dag är. Denna driftiga och handlingskraftiga kvinna, Margareta Hvitfeldt, har lämnat sitt namn i arv till Margaretalogen i Uddevalla.  

 

 

Margaretalogens första styrelse vid invigningen 2007

samt Götiska Förbundes dåvarande Stormästare och 

vice Stormästare.

 

 

Styrelsen vid jubileet 2017 tillsammans med Margaretalogens 

första respektive andra ordförande.

 

 Kontakta gärna Margaretalogen via:


Ordförande Kickie Gustafsson, 070 219 21 68, kickie.gustafsson@comhem.se
Talman Kerstin Pålsson, 070 523 91 14, kerstin.palsson1@gmail.com

 

 

Styrelse och ämbetsmän:


Ordörande Kickie Gustafsson

V. Ordförande Edda Andreasson

Ombudsman Gunilla Börjesson

Sekreterare Sylva Oscarsson

Skattmästare Lena Bark 

Ceremonimästare Lena Bergré

 

 

Margaretalogens årsmöte med musik från Västkusten 


Den 13 februari 2020 hade Margaretalogen sitt årsmöte i Persgården, Herrestad, Uddevalla.

Ordförande Kickie Gustafsson hälsade välkommen och bjöd alla att ta för sig av den traditionella årsmötessmörgåstårtan. 

Därefter vände Kickie sig till Lennart Bertilsson som skulle musicera för oss med lokala inslag och mustiga berättelser om sina föregångare inom musiken från Västkusten. Lennart Bertilsson tilldelades Uddevalla Kommuns kulturpris för 2019 med motiveringen

”För att han med sitt mångåriga engagemang i föreningslivet och som musiker varit en värdefull kraft i Uddevallas kulturliv. Med sitt personliga sätt att väva samman musik med historieberättande har han underhållit och entusiasmerat åhörarna”.

 


     

Lennart Bertilsson underhöll        Foto Kerstin Pålsson                     
   

         


Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kvällen slöts sedan i gott samspråk och idéutbyte inför vårens öppna möten.

 

 

 

 

 


 

Invigning av Margaretalogens fjärde ordförande, Kickie Gustafsson     

i Vargöns kyrka den 7 september 2019. Foto: Sylva Oscarsson

 


 

 

 

Den 24 oktober invigdes systrarna Kerstin Hermansson, Annette Hansson, Thérése Hagedorn-Oskarsson. OIngela Smederöd, Ragnhild Cronholm Hjelm, Emerentialogen samt Viola Gustavsson i Sveagraden av ordförande Kickie Gustafsson.
 

Foto: Sylva Oscarsson.

 

Gradgivning i Birgittagraden ägde rum den 14 november 2019 i Borgen i Riddartemplet Knapes lokaler i Uddevalla. Syster Birgit Björn invigdes till Birgittasyster av ordförande Kickie Gustafsson.

 


   Foto: Sylva Oscarsson

 

 

 

 

Tisdag 14 maj 2019 18:45-20:30 hade Margaretalogen ett Öppet Möte på Torebo gård på norra Orust.Huset byggdes på 1840-talet av Wilhelm von Wright, en av sin tids mest framstående zoologiska illustratörer och skicklig inom flera hantverk: han byggde egenhändigt sitt hus, tillverkade sina egna redskap och vapen, och dessutom var han en fenomenal fiskare och jägare. Mest känd är Wilhelm för att han tillsammans med sina bröder Magnus och Ferdinand, dokumenterade det svenska och nordiska fågellivet på ett sätt som har få motstycken i världen. Detta är både ett konstnärshem och ett hembygdsmuseum.

 

Öppet möte för Margaretalogen och inbjudna vänner den 9 november 2019 var förlagt till Munkedals plantskola. Personalen där höll kurs för oss om hur man kan tillverka en dörrkrans.

Många olika gröna växter fungerade som täckning, surrades fast på de färdiga halmringarna, som bildade kransens stomme. Den som önskade kunde använda mossa och lavar som täckmaterial. Därefter vidtog dekorationerna som gjorde alla våra kransar till unika konstverk.

Fika och glatt samspråk gjorde dagen mycket trevlig. Ett antal damer var gäster och Margaretalogens ordförande lämnade information om hur det går till att bli medlem i Götiska Förbundet. Vikten av fadderskapet blev tydlig då de blivande faddrarna bidrog till informationen.

Det är alltid mycket givande att möta nya personer som visar intresse för Götiska Förbundet.

 


   Foto: Kickie Gustafsson
                                       Foto: Kickie Gustafsson
   

 

Foto; Birgitta Lindgren   
   

 

 

Den grönfläckiga paddan

 

Margaretalogen har varje månad under 2014 sponsrat den grönfläckiga paddan som finns på Nordens Ark i Sotenäs kommun

Den grönfläckiga paddan är upptagen på röda listan CR (akut hotad art)

 

 


finns med som fodervärd till

den Grönfläckiga paddan  längst ner till

höger på skylten.

 

 

                          Den grönfläckiga paddan. 

 

 

 

Margaretalogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |