Victorialogen i Skara


Victorialogen invigdes under stor högtidlig ceremoni den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.

Victorialogen genomför gradgivningar i Götiska Förbundets tre första kvinnliga grader; Götagraden, Sveagraden och Birgittagraden.

 

Victorialogen är det första kvinnliga gillet inom Götiska Förbundet. Utöver ritualbundna logesammanträden anordnar vi medlemsaktiviteter med spännande inslag såsom studiebesök och föreläsningar.

 

Victorialogen arbetar för att värna och vårda svensk kultur, natur och historia samt stödjer laglydnad och medmänsklighet.

 

Victorialogens styrelse:

Ordförande:  Inger Pålsson, Lugnås

v. Ordförande: Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Talman:  Vakant

Ombudsman:  Irmelin Kjellén, Lidköping

Sekreterare:  Ethel Hällén, Lidköping

Skattmästare:  Helena Fransson, Axvall

Ceremonimästare:  Ingegerd Alsterhäll, Ekby 

 


Besök hos Cantus Durus i Mariestad. 

Lördagen den 24 augusti  samlades Victoriasystrar, några med respektive, på Cantus Durus Musikarkiv i Mariestad. Vi var en grupp på 19 deltagare som fick en visning av Agneta Ericsson och hennes medhjälpare.

Föreningen Musikarkivet Cantus Durus firar i höst sitt 25-årsjubileum. Föreningen bildades när arkivet flyttades från en liten ”Notstuga” i Ullervad till

Norra Skolan i Mariestad. Sedan några år finns nu Musikarkivet Cantus Durus i

en källarlokal vid Vadsbogymnasiet. Idén till samlingarna fick Karl-Erik Ericsson när han som ung musikvolontär vid Regementsmusiken i Skövde blev beordrad att bränna de noter som man inte behövde längre. Han räddade då en hel del noter åt eftervärlden. Under årens lopp utökade Karl-Erik Ericsson notsamlingarna och mycket material har lämnats in av privatpersoner. Samlingarna rymmer 400 000 inregistrerade titlar av noter för soloinstrument, orkestrar och körer. Dessa verk finns tillgängliga för allmänheten att användas vid forskning och de finns även för utlåning. Här finns också en stor skivsamling av Stenkakor, LP, EP och CD. Tillsammans ryms not-och skivsamlingen på 1200 hyllmeter.

 

 
   

 

Agneta Ericsson och hennes medhjälpare tog emot oss i entréhallen där väggarna pryds av många intressanta affischer och här finns också bilder från Musikarkivet Cantus Durus historia. Vi fick ta del av Karl-Erik och Agneta Ericssons kulturgärning, fick guidning i samlingarna och fick dessutom en inblick i hur insamlandet och registreringen av materialet går till. 

Besöket avslutades med en samling då Ordföranden Inger Pålsson tackade Agneta Eriksson och hennes medhjälpare. 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ordförande Inger Pålsson, inger.palsson@telia.com eller 0501-406 01 

 


 

 

 

   
   

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 


Victorialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |