Carl XIV Johanslogen, Karlsborg

 

Carl XIV Johan logen, som är Götiska Förbundets yngsta och minsta Brodergille, bildades år 1995 i Karlsborgs Garnisonskyrka och har sin ordensborg i Odd Fellows lokaler i Karlsborg. De nitton Bröder som var med och bildade Carl XIV Johan logen började sin Götiska vandring i vår Fadderloge, Afzeliuslogen i Skara.

 

Logens upptagningsområde är, av naturligt geografiska skäl, landet mellan Vättern, Billingen och Tivedenskogarna samt ner mot Tidaholm. Strävan är dock att framgent söka medlemmar runt hela Vättern.

 

Sedan ett antal år delar Carl XIV Johanslogen årligen ut ett stipendium, som enligt statuterna skall gå till enskild person, förening eller institution verkande inom området runt Vättern, som på ett föredömligt sätt bidragit till skyddandet av kulturarvet, vårdande av natur och miljö eller utfört annan framstående gärning. Gillet företar även utfärder inom detta område till historiskt och/eller kulturellt intressanta platser. Vid dessa utflykter välkomnas även Gillesbröders anförvanter och vänner.

   

 

Gillets styrelse;  

Ordförande Sven Esplund

1. vice ordförande Karl-Axel Asp

2. vice ordförande Jan-Erik Ternström

Ceremonimästare Jonas Gunnarsson

Talman Per-Olof Nygren

Ombudsman Jan-Erik Ternström

Sekreterare Lars Berggren

Skattmästare Ronny Olsson

 

Webb ansvarig Jonas Gunnarsson


Kontakt med Carl XIV Johan Gillet

  gotiska.karlsborg@telia.com

 

 

   
   

 

 

 

 

 


  

 

  

 

 

 

 

 

 

Carl XIV Johanslogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |