Hertig Carlslogen, Mariestad

 

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.

Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara.

Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket.

Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.


Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.

Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

 

 

Hertig Carlslogens styrelse: 

Ordförande Mikael Rönnlund                                                         
1:e v Ordförande
 
2:e v Ordförande
 
Talman Johan Pihlström  
Ombudsman Claes Johansson  
Sekreterare Peter Alsterberg  
Skattmästare Mikael Johansson  
Ceremonimästare Erik Sörquist  

 

 

Götisk grad hos Hertig Carlslogen

 

Den 24 januari 2020 hade Hertig Carlslogen sammankomst i den Götiska graden, vilket även innefattade årsmöte. Denna afton hade två medborgare infunnit sig för högtidlig reception. Logen genomfördes högtidligt som sig bör. Dagen till ära fick vi tillfälle att välkomna förutom två nya bröder till vår loge även vår Stormästare samt Götiska Förbundets Sekreterare. Det var en välbesökt loge med lite över 40 Bröder som deltog. De två som  recipierade var Berton Arespång och Peter Odebäck, varav den senare höll tacktalet från de nyvordne där han uttryckte sin uppskattning av den vänliga stämningen och att de verkligen kände sig välkomnade i Hertig Carlslogen.


Talet till fäderneslandet hölls av Talman Johan Pihlström där han lyfte fram en sentida krigshjälte från Töreboda, Allan Mann. Han poängterade att det är svårt att sammanfatta ett helt liv på  10 minuter men lyckades nästan.

 

Efter att brödramåltiden avslutats förflyttade sig sällskapet enligt tradition till andra våningen där kaffe, kaka samt tillhörande fludium kunde avnjutas. Förhoppningen är att minst lika många Bröder, från egna logen som gästande, kan närvara vid nästa sammankomst i Mariestad den 21 februari kl 19:00, men då i Nordmannagraden."

 

 

 

Vård av gränsstenar

 

Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

 

 
   

 

 

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 

  

Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera

kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens

östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra

gräns utgjordes av ån Tidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Carlslogen administration


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |