Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen, nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping och Hertig Carlslogen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg. som sedan 2021 är en Götisk Förening.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Sven Esplund

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Mikael Johansson

Vice Sekreterare: Hasse Wallgren

Skattmästare: Martin Persson

Ceremonimästare: Jonas Gunnarsson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Michael Ringh

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Mikael Rönnlund

 

 

Gradgivningar våren 2022

 

Vanligtvis genomför Commendörsgillet Skaraborg två gradgivningar under våren. Så också i år även om grad 5 tvingades senareläggas på grund av coronasmitta.

 

Den 27 februari genomfördes Grad IV som planerat,  varvid Markus Lundqvist. Pontus Boby samt Richard Norelius samtliga tillhörade Riddaregillet Afzeliuslogen fick sin första Commendörsgrad.

 

Foto: Roland Axelsson.

 

 

 

Söndagen den 27 mars hade följande fem Bröder infunnit sig för att efter invigning erhålla sin Stiftaregrad.

Stiftareraden är grad 5 och den högsta Götiska Graden.

 

De nya Stiftarebröderna är Gunnar Welin, Hertig Carlslogen, Fredrik Göranson, Simon Klasson och Niclas Almgren från Olof Skötkonungslogen samt .Håkan Linder tillhörande Gustaf II Adolfslogen.

 

 

 

 

 

Högtidsdag - Brödragillena i Skaraborg 2021

 

De Götiska Brödernas i Skaraborg gemensamma Högtidsdag genomfördes den 31 oktober 2021 med Högtidsloge i Skara Domkyrka med 75-talet deltagare, varav 70 Göter. Den efterföljande Högtidsmåltiden intogs på Götala Herrgård.


Under intåget framfördes på orgel och trumpet musikstycket Forntid, nutid, framtid av Patrik Karlsson som också var dagens trumpetare. Därefter intog Gillens respektive Ordförande, ämbetsmän och Förbundsstyrelsens representanter sina platser i kyrkan.

 Ordförandena har intagit sina platser. Foto; Börje Pålsson Tjänstgörande från Förbundsstyrelsen.      Foto; Börje Pålsson


Kaplanen Jan Wahn inledde med andakt varefter parentation genomfördes, tillsammans med Gillenas Ordförande, över sedan föregående Högtidsdag bortgångna Bröder. Högtidstalet hölls av Commendörsgillet Skaraborgs Talman Urban Lavén som uppehöll sig kring Domkyrkans historia och dess kulturella värden.

 

 Kaplanen Jan Wahn. Foto: Roland Axelsson 

Högtidstalet hölls av Talman Urban Lavén.    Foto: Roland Axelsson Förbundets Stormästare Bertil Jonsson utnämnde och dekorerade en Broder till Silvercommendör. Stormästaren utnämnde och installerade ny Ordförande i Riddaregillet Afzelius i Skara. Frånträdande Ordförande utnämndes av sin efterträdare till Hedersledamot i Riddaregillet. (se länkar nedan).


Sedvanligt insamlades dagens skärv som tillfaller den insamling som skett och sker till pågående restaurering av orgeln i Varnhems Klosterkyrka, där vanligtvis den årliga Högtidslogen brukar firas.

Under Högtidslogen utdelades också årets Ungdomsstipendie. (se nedan).

 

Högtidsmåltid avlöpte under bland annat tal till såväl pågående som avgående Ordförande i Afzeliuslogen, tal från de dekorerade samt tal till fäderneslandet. Under måltiden underhöll också Kajsa Nilsson, som tidigare även i kyrkan, med ett par musikstycken.


Silvercommendör (länk)

Ordförandenstallation (länk)

 

 


 

Ungdomsstipendiat 2021

 

Vid Högtidslogen i Skara Domkyrka den 31 oktober 2021  tilldelades Kajsa Nilsson, född 1998 och uppvuxen i Vedum, årets stipendium utgörande 10 000 kronor ur Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg.


Kajsa började spela flöjt vid åtta års ålder och har genomgått Musikkonservatoriet i Falun. Efter tre år i Falun sökte hon sig till Stockholm och Kungliga Musikhögskolan för undervisning av professor Tobias Carron. Han har slutfört en kandidatexamen i klassisk musik.

 


Stipendiefondens Ordförande Ewert Jonsson samt Ordföranden i Commendörsgillet utdelade

stipendiet till Kajsa Nilsson.  Foto: Börje Pålsson.

 

 

Stipendier ur fonden har utdelats årligen sedan år 1990. Stipendiefondens statuter anger att mottagaren skall vara uppväxt eller boende i Skaraborg samt vara under 25 år. Genom stipendiet vill de Götiska Commendörerna bidra till att väcka och vidga intressen för svensk kultur och historia. Stipendiet kan också utdelas till en organisation med inriktning som stämmer överens med detta.

.


 

 

Första Gradgivningen efter pandemiupphåll - Sex stycken nya Stiftarebröder

 

Söndagen den 26 september 2021 genomfördes Gradgivning i Stiftaregraden, den första sedan januari 2020 med dryga trettio Bröder närvarade. Av sju kallade Domarebröder hade sex infunnit sig för att erhålla den Högsta graden - Stiftaregraden. Dessa var: Johannes Appeby, Kjell-Arne Brink och Martin Persson samtliga  tillhörande Afzeliuslogen samt Sven Esplund, Mikael Johansson och Joakim von Wanstedt från Hertig Carlslogen.

 

Logedagen avslutades sedvanligt med en Götisk måltid. 

 

 

De nya Stiftarebröderna tillsammans med Götiska Förbundets Stormästare samt Ordföranden

för Commendörsgillet Skaraborg

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt kan tas med Commendörsgillet Skaraborg via mail  cgs@gotiskaforbundet.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |