Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping 

och Hertig Carls logen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Håkan Reibäck

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Bengt-Olof Aronsson

Sekreterare: Martin Persson

Skattmästare: Ronny Olsson

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Michael Ringh

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Mikael Rönnlund

Ordföranden i Carl XIV Johanslogen: Sven Esplund

 

 

Commendörsgillet Skaraborg - två Nya Domarebröder gradgivna

 

Söndag 23 februari 2020 erhöll Bröderna Lars-Olov Nilsson, Olof Skötkonungslogen och Ola Sterwin, Hertig Carlslogen den Höga Domaregraden,  i närvaro av ytterligare 31 Commendörer. 

 

Vid logen installerades den nyvalde Sekreteraren Martin Persson i sitt ämbete.

 

I anslutning till gradgivningen genomfördes Gillets årsmöte. 

 Vid den efterföljande måltiden talade Gillets Ordförande Johny Lindell till de nyvordne och Ola Sterwin framförde deras tack.  I sitt tal till Fäderneslandet talade Gillets Talman Urban Lavén om andra länders intresse av att skaffa sig information om Sverige, dess invånare och företag.


Avslutningsvis framförde Förbundets Sekreterare Jan-Erik Sjöholm, tack för loge och måltid, samt avslutade med ett Götiskt leve.


 


Årets första Gradgivning i Commendörsgillet Skaraborg

 

Söndagen den 26 januari 2020 fylldes den Götiska Borgen i Skara av Bröder med Stiftaregraden för att välkomna 7 stycken nya Bröder till denna, den högsta av de Götiska graderna. Commendörsgillets Ordförande hade nöjet att kunna hälsa fler än 40 deltagare välkomna till logen och efterföljande måltid. 

 

Till Stiftare invigdes Domarebröderna Andreas Lans Persson, Frits de Roos och Christian Wulkan från Olof Skötkonungslogen,  Peter Alsterberg,  Bengt-Olof Aronsson och Johan Pihlström från Hertig Carlslogen samt  Jonas Gunnarsson från Carl XIV Johanlogen.


I sitt tal till de nyvordne Stiftarna påminde Ordföranden dem om innebörden i den gradgivning som de just genomgått. Talmannen, Urban Lavén, höll talet till Fäderneslandet som handlade om Beowulfsagan, en bevarad handskrift skriven runt 1000-talet.

   

 


De nyvordnes tacktal hölls av Johan Pihlström som i detta betonade Brödraskapet i vår Orden.


Samvaron runt bordet avslutades med att unisont sjunga Commendörsgillets egen bordssång. 

 

 

 


 

Skaraborgska Brödragillen - Högtidsdag med Ordförandeinstallationer och utdelning av Ungdomsstipendie

 

Söndagen den 27 oktober 2019 genomförde de Skaraborgska Brödragillena. Commendörsgillet Skaraborg, Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping, Hertig Carlslogen i Mariestad och Carl XIV Johanlogen i Karlsborg gemensam Högtidsloge i Varnhems Kyrka. 

 

Under Högtidslogen installerades, av Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg, två nya Ordförande till Brödragillen.Till Ordförande i Olof Skötkonungslogen installerades Stiftarebrodern Michael Ringh och som Ordförande i Hertig Carlslogen Stiftarebrodern Mikael Rönnlund. Till Hedersledamöter i respektive Gille utnämndes Stiftarebröderna Bertil Jonsson och Arne Jansson.

 

Till Silvercommendör utnämndes, i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut, Stiftarebrodern Stefan Pettersson, Hertig Carlslogen, som varit medlem i Förbundet i mer än 25 år. Med Förbundets Förtjänsttecken i Silver för sina insatser i Förbundet hedrades Stiftarebrodern Hasse Siggesson, Carl XIV Johanlogen.

 

Ordföranden för Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg, Stiftarebrodern Evert Jonsson, tillkännagav att beslut tagits att 2019 års stipendium skulle tilldelas Erik Westin, Skövde, som ur Commendörsgillets Ordförandes hand fick mottaga diplom och Stipendiesumman. Erik önskades all framgång i sina studier, som är förlagda till Kungliga Musikhögskolan, och i framtiden. 2019 års stipendie är det 30:e som tilldelats ungdom som är uppväxt i Skaraborg.  Götiska Commendörer i Skaraborg vill genom detta bidra till att väcka och vidga intresset för svensk kultur och histora.

 

Eriks trumpet ljöd mäktigt mot valven i kyrkan och spred sina toner till de nära 120 Göter och gäster som deltog i Högtidslogen.

 

2019 års Ungdomsstipendiat Erik Westin, Skövde. Foto: Monika Burman

 

Götala Herrgård tog efter Högtidslogen emot för den sedvanliga Högtidsmåltiden, varunder ett stort antal tal hölls. Bland annat av Commendörsgillets Ordförande Johny Lindell som tackade de avgående Ordförandena Stiftarebröderna Bertil Jonsson och Arne Jansson

för deras mångåriga arbete i Olof Skötkonungslogen respektive Hertig Carlslogen. De nuvordne Ordförandena önskades varmt välkomna in i arbeta med den Skaraborgska Ordförandegruppen.

 

 

 

 

De nya Riddaregillesordförandena.      Foto: Monika Burman

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |