Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping 

och Hertig Carls logen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Sven Esplund

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Bengt-Olof Aronsson

Sekreterare: Martin Persson

Skattmästare: Ronny Olsson

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Michael Ringh

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Mikael Rönnlund

 


 

Skaraborgska Brödragillen - Högtidsdag  och utdelning av årets Ungdomsstipendie

 

Söndagen den 25 oktober 2020 genomförde de Skaraborgska Brödragillena, Commendörsgillet Skaraborg, Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping, Hertig Carlslogen i Mariestad och Carl XIV Johanlogen i Karlsborg  gemensam Högtidsloge i Varnhems Kyrka. 

 

Logen hade en inramning av musik på orgel av Jonas Erikson samt på trumpet Anders Borg. 

 

 

I sitt hälsningsanförrande inledde Commendörsgillets Ordförande Johny Lindell med att påminna om de den tradition som de Götiska Bröderna i Skaraborg har genom att fira gemensam  Högtidsloge samt om det rådande läget i vårt samhälle, genom orden; "Åter, såsom blivit sed sista söndagen i oktober, har Varnhems kyrkas klockor ringt samman oss Bröder i Skaraborg för vår årliga gemensamma högtidsloge. År 2020 är inte mycket som vanligt då vi samlas denna dag. Inga inbjudna gäster från övriga Gillen, inga medföljande nära och kära." "Vi Göter anser att lag och ordning är viktigt för att ett land skall fungera för dess medborgare. Därför skall också de myndighetskrav som ställs i tider som dessa följas."   

 


 

Ett antal utnämningar tillkännagavs och ett flertal Bröder fanns på plats för att av Stormästaren, Bertil Jonsson, erhålla sina välförtjänta tecken. De Bröder som var på plats och mottog sina utmärkelser var: Förtjäsnttecken i Silver Stefan Andersson, Afzeliuslogen, Förtjänsttecken i Guld Sven Lindberg, Afzeliuslogen, Rune Torstenson och Tage Svensson, båda Olof Skötkonungslogen samt l Silvercommendörstecken till Lennart Hultkrantz, Börje Pålsson och Dan Åberg, Afzeliuslogen, Anders Fasth, Ove Larsson samt Tage Svensson samtliga Ofof Skötkonungslogen.  

 

 


Fyra Stiftarebröder från Olof Skötkonungslogen som just dekorerats.

 

 


 

Ordföranden för Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg, Stiftarebrodern Evert Jonsson, tillkännagav att beslut tagits att 2020 års stipendium skulle tilldelas Vilhelm Moqvist, Götene, som ur Commendörsgillets Ordförandes hand fick mottaga diplom och stipendiesumman på 10.000 kronor. Götiska Commendörer i Skaraborg vill genom detta bidra till att väcka och vidga intresset för svensk kultur och natur.

Vilhelm framförde därefter ett muntligt tack och framförde två klassiska pianostycken, som visade en ung musikstuderandes musikalitet och förmåga att utöva sin musikalista gåva. 

 

Talman Urban Lavén höll Högtidstalet som denna gång handlade om Johannes Magnus Gothus och hans berömda verk om Goternas och Svearnas historia.

 

Som utgångsmuik framfördes, det till Götiska Förbundets jubileum 2015 av Patrik Karlsson komponerade musikstycket, "Forntid, framtid, nutid".

 

 

 

Commendörsgillet Skaraborg - två Nya Domarebröder gradgivna

 

Söndag 23 februari 2020 erhöll Bröderna Lars-Olov Nilsson, Olof Skötkonungslogen och Ola Sterwin, Hertig Carlslogen den Höga Domaregraden,  i närvaro av ytterligare 31 Commendörer. 

 

Vid logen installerades den nyvalde Sekreteraren Martin Persson i sitt ämbete.

 

I anslutning till gradgivningen genomfördes Gillets årsmöte. på 

 Vid den efterföljande måltiden talade Gillets Ordförande Johny Lindell till de nyvordne och Ola Sterwin framförde deras tack.  I sitt tal till Fäderneslandet talade Gillets Talman Urban Lavén om andra länders intresse av att skaffa sig information om Sverige, dess invånare och företag.


Avslutningsvis framförde Förbundets Sekreterare Jan-Erik Sjöholm, tack för loge och måltid, samt avslutade med ett Götiskt leve.


 


Årets första Gradgivning i Commendörsgillet Skaraborg

 

Söndagen den 26 januari 2020 fylldes den Götiska Borgen i Skara av Bröder med Stiftaregraden för att välkomna 7 stycken nya Bröder till denna, den högsta av de Götiska graderna. Commendörsgillets Ordförande hade nöjet att kunna hälsa fler än 40 deltagare välkomna till logen och efterföljande måltid. 

 

Till Stiftare invigdes Domarebröderna Andreas Lans Persson, Frits de Roos och Christian Wulkan från Olof Skötkonungslogen,  Peter Alsterberg,  Bengt-Olof Aronsson och Johan Pihlström från Hertig Carlslogen samt  Jonas Gunnarsson från Carl XIV Johanlogen.


I sitt tal till de nyvordne Stiftarna påminde Ordföranden dem om innebörden i den gradgivning som de just genomgått. Talmannen, Urban Lavén, höll talet till Fäderneslandet som handlade om Beowulfsagan, en bevarad handskrift skriven runt 1000-talet.

   

 


De nyvordnes tacktal hölls av Johan Pihlström som i detta betonade Brödraskapet i vår Orden.


Samvaron runt bordet avslutades med att unisont sjunga Commendörsgillets egen bordssång. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |