Götiska Förbundet medverkar till att stoppa Västlänken i Göteborg

 

Västlänken i Göteborg kommer att ge obotliga skador på Skansen Lejonet. Ett av Götiska Förbundets syften är att värna om vårt lands kultur- och miljövärden. Därför har Götiska Förbundet anslutit sig till ett antal andra motståndare till Västlänken i ett försök att stoppa projektet.

 

Skansen Lejonet är sedan fyra decennier Götiska Förbundets Förbundsborg. Skansen hade vid mitten av 1970-talet länge varit i stort förfall men genom initiativ från Götiska Förbundet inledde dåvarande Fortifikationsverket ett framgångsrikt renoveringsarbete. Till denna bidrog Götiska Förbundet med lika mycket pengar som Fortifikationsverket. Dåvarande AMS svarade för arbetsinsatserna. Dessutom bidrog Förbundets medlemmar med frivilligt arbete, bl.a. rengjordes skansen från ett flera dm tjockt lager duvträck; fönsterrutorna hade slagits sönder och Skansen Lejonet hade blivit Europas troligen största duvslag.

 

Efter renoveringen har Skansen Lejonet blivit en uppskattad mötesplats bland allmänhet, företag och organisationer för fester och konferenser. Den är nu en fullt utrustad konferensanläggning och erbjuder besökare i grupper på upp till 120 personer en unik miljö från 1600-talet. Utsikten över staden och älvmynningen är hänförande och från platsen  kan 1 200 års nordisk och svensk historia belysas. I Skansen Lejonet har också fyra av Götiska Förbundets Gillen, tre för män och ett för kvinnor, sina sammankomster.

 

Sveriges störste fästningsbyggare Erik Dahlberg byggde i slutet av 1600-talet ut Göteborg till norra Europas starkaste fästningsstad. Han kombinerade det bästa av internationell

fästningsbyggarkonst med en unik svensk profil och hans byggnadsverk blev så starka att exempelvis bastionerna i Narva stod emot modernt artilleri när Sovjettrupperna anföll staden 1944.

 

Men Erik Dahlberg kunde aldrig räkna med att fienden skulle komma underifrån i form av en svensk myndighet: Trafikverket som nu vill dra en järnvägstunnel genom Gullberget under skansen! Det handlar om Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborgs centrala delar vars nytta ifrågasätts inte bara av trafikexperter utan också av en majoritet göteborgare som vill skona sin stad från 10 års kaos. Men de styrande i Göteborg bryr sig inte om riskerna för ett av Sveriges minnesmärken. Västlänkens spår skulle lika gärna kunna dras ett stycke väster om Gullberget. Men stadens styrande vill ha den marken för andra ändamål.

 

Till en sådan tragisk utveckling kommer också att Västlänkens nytta enligt oberoende experter på kollektivtrafik är högst tveksam, för att inte säga negativ samt att utmärkta alternativ presenterats. Men beslutet om Västlänken har fattats i stor och blocköverskridande politisk enighet i Göteborg. Och Trafikverket lyder order.

 

Om Västlänken blir byggd förstörs, enligt en utredning av Statens fastighetsverk som förvaltar Skansen Lejonet och som är Götiska Förbundets hyresvärd, inte bara Skansen Lejonet utan även Länsresidenset från 1600-talet, Sveriges enda stadspalats utanför Stockholm, samt en rad bostads- och andra fastigheter i staden. Enligt Trafikverkets tillämpning av sin policy för ersättningar (manifesterad bl.a. vid byggandet av Citytunneln i Stockholm), kan bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare som drabbas räkna med blott en medioker kompensation, om ens någon. Statens fastighetsverk har slagit fast att både Skansen Lejonet och Länsresidenset blir obrukbara för hittillsvarande verksamhet om Västlänken dras under byggnaderna.

 

Götiska Förbundet har nu gått samman med andra intressenter och sakägare som genom juridisk prövning i Miljödomstolen med fortsatta överklaganden så högt upp i rättsväsendet som medges för att stoppa Västlänken. Förhoppningen är att det politiska systemet skall sansa sig och tänka om.   


Här kommer den adress där alla inlagorna mot Västlänken kan läsas.

http://www.skonagoteborg.nu/inlagorna-till-regeringen

 

 

 

 För att läsa mer om Västlänken, Tryck på Rullisten ovan "Förbundsborgen Skansen Lejonet" och välj sida under "Västlänken"


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |