12. Gullmarsberg, Skredsvik 

Gullmarsbergs Säteri, Skredsvik i Uddevalla kommun. Märket uppsatt den 23 september 1951.

 

Motivering

Märket är uppsatt till åminnelse av Rutger von Ascheberg. Denne byggde upp säteriet år 1661 efter att hemmanet skänkts till honom av staten. Säteriet  fanns kvar i Aschebergssläkten till 1772.

 

 

 

Bakgrund

 I samband med Aschebergslogens firande sin 5-årsdag restes märket på Gullmarsbergs Säteri i Skredsvik, den 23 september 1951. Märket är placerat i trädgården vid säteriet. Ägare till gården var vid denna tidpunkt Överste Nils Falk med maka som hade förvärvad denna år 1947. Nils Falk var medlem i Götiska Förbundet. 

 

Vid övertagandet av säteriet lät makarna Falk riva samtliga byggnader och endast huvudbyggnaden återuppfördes. Gården hade sedan 1772 varit i Gustavsberg Barnhusstiftelses ägo efter att  köpmannen Anders Knape testamenterade den som gåva.  Under denna tid hade säteriet kraftigt förfallit.

 

Helt nära Gullmarsberg ligger ruinen efter en trolig medeltida borganläggning, Dynge hus. Då Ascheberg lät bygga upp säteriet använde han sig bl a av material från den gamla borgen.

 

Dynge hus nämns redan på 1100-talet och sägnen säger att under 1200-talet gjordes en upprustning av dåvarande byggnaden  av Håkon Håkonsson. 

 

 
     

 

 

År 1979 blev Gullmarsbergs säteribyggnad förklarad som byggnadsminne.

 

Efter makarna Falks död övertogs gården av yngsta dottern med make och är alltså fortsatt i privat ägo.

 

Källor RÅ Asch, Uddevalla Kommun, Bengans historiesidor

 

 

 

Publicerad 2015-10-12


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |