Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.

I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

 

Götiska Förbundets Högtidsdag 2018

 

Den 14 april genomförde Götiska Förbundet sin årliga Högtidsdag i Förbundsborgen Skansen Westgötha Leijon, Göteborg,  vilken fylldes till sista plats. Under Högtidslogen installerade vid Lagtima Tinget vald ny kansler i Förbundet, Stiftarebrodern Daniel Ahl, Carl XVI Gustafslogen. 

Ett antal välförtjänta Göter var kallade för att erhålla belöningar för olika insatser i Förbundet Förtjänsttecken i Guld mottogs av K G Westerberg, Thomas Broborn, Ove Bertilsson samtliga Torstenssonslogen,  Johny Lindell, Afzeliuslogen,.  Leif G Svensson,  Aschebergslogen, Anders Fasth, Olof Skötkonungslogen, Daniel Ahl, Carl XVI Gustafslogen och Hans Jansson, Carl XIV Johanslogen,

Hasse Rosendahl, Torstenssonslogen, erhöll värdigheten Guldcommendör.

Efter Högtidslogen genomfördes ett Ordenskapitel. Vid detta erhöll  Svea Ordens Andre Drott och Styrande Mästare Björn Skylling Pahlberg  Riksgraden, vilken är  en värdighet instiftad år 1993 och som är gemensam för Götiska Förbundet och dess samverkansorden Svea Orden.

Vid den efterföljande Högtidmåltiden avtackade Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg den avgående kanslern P. Lars Ch. Nilsson med gåva dels från Förbundet, dels från kamratkretsen i Förbundsstyrelsen.  

 

 

2018 års Kulturstipendium 

 

I samband med Högtidslogen utdelades sedvanligt Götiska Förbundets årliga kulturstipendium.

Det erhölls av Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliner för det arbete de nedlägger för att förevisa, levandegöra och synliggöra hur ett fältslag kunde gå till under svensk  storhetstid och Svenska Heraldiska Föreningen för sin publicistiska gärning inom heraldikens område.

Vardera mottagare erhöll 20.000 kronor.  

 

 

Lagtima Förbundsting 2018

 

Söndagen den 11 mars 2018 samlades av Förbundsmedlemmar valda ombud från respektive Riddare- och Victoriagille till 2018 års lagtima Förbundsting. Totalt 47 ombud, Förbundsstyrelsen  samt ett antal intresserade Förbudsmedlemmar hade infunnit sig.  Denna gång var Tinget förlagt till Borgen i Skara.  För arrangemanget runt Tinget svarade Afzeliuslogen samt Victorialogen, som också stod för tjänstgörande officianter.

Sedan  Förbundets Stormästare hälsat välkomna och öppnat Tinget fördes med van hand den valde Tingsordföranden, Stiftarebrodern Bertil Jonsson, klubban vid Förhandlingarna.

Ett antal beslut togs som kommer att påverka Lagtexten i Förbundets lagar.

Till vice Stormästare omvaldes Stiftarebrodern Ove Bertilsson, Torstenssonslogen. Som ny Kansler, efter avgående Stiftarebrodern P. Lars Ch. Nilsson, Hertig Carlslogen, som avböjt omval, valdes Stiftarebrodern Daniel Ahl, Carl XVI Gustafslogen.

Stiftarebrodern Göran Englund, Olof Skötkonungskogen, invaldes i Götiska Förbundets Stipendiefond och ersätter därvid Stiftarebrodern P. Lars Ch. Nilsson.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |