Götiska Förbundets Högtidsdag 2022

 

Lördagen den 23 april firade Götiska Förbundet sin årliga Högtidsdag förlagt till Skara. Högtidslogen genomfördes i Equmeniakyrkan och den efterföljande Högtidsmåltiden intogs på Stadshotellet.

 

Vid Lagtima Förbundsting i mars månad gjordes val av två nya ämbetsmän som nu installerades att ingå i Förbundsstyrelsen. I befattningen som vice Stormästare installerades Stiftaresystern Monika Burman från Emerentialogens i Göteborg. Monika Burman är därmed den första kvinnan i denna höga befattning. Till Borgkommendant installerades Stiftarebrodern Håkan Linder också han från Göteborg och tillhörande Gustaf II Adolfslogen.

 

 

 

Den nya Förbundsstyrelsen bestående av Talman, vice Stormästare, Stormästare, Kansler, Skattmästare, Borgkommendant
och Sekreterare. 

 


 

Till Hedersledamöter i Förbundet utnämndes Stiftarebrodern Kjell Wiberg såsom avgående Borgkommenant samt Stiftarebrodern Thorsten Larsson som efter åtskilliga år som Förbundets Intendent valt att frånträda uppdraget.

 

   


 

Stiftaresystern Ulrika Ericsson utnämndes till Hederscommendör, den högsta utmärkelsen som kan utdelas nit och redlighet i Förbundet. För nedlagt arbete i Borgrådet och därmed vårdande av Förbundsborgen Skansen Lejonet i Göteborg erhöll Stiftarebrodern Gösta Svensson Skansenmedaljen.  Stiftarebrodern Peter Lexén, Carl XVI Gustafslogen. erhöll Götiska Förbundets förtjänsttecken i guld för många års arbete för Förbunets bästa.

 

 

   


 

Utdelning av årets kulturstipendium


I samband med Högtidsdagen utdelades Götiska Förbundets Stipendiefonds kulturstipendium som detta år uppgick till 20 000 kronor. Mottagare var Lennart Palm som uppmärksammades för sitt arbete att dokumentera gravvalv och de personer som finns begravda i dessa samt att arbeta för gravvalvens bevarande. Om sina kunskaper och erfarenheter berättar han vid föredrag runt om i vårt land. En annorlunda hobby för att bevara ett kulturarv in i framtiden.

 

 

 
   


 

Samtlia foton: Börje Pålsson.

 


Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.

I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |