31 Karleby

 

 
   


 

Götiskt Minnesmärke invid Ragnvalds grav i Karleby socken, Falköping. Uppsatt 2011-04-09 av Afzeliuslogen som även vårdar och sköter märket.

Ragnvalds grav är ett fornminne med RAÄ-nr Karleby 58:1.

 

 

 
   

 

 

 

Motivering till märkets placering


Vägen som går genom Karleby långa öster om Falköping lär vara en av Sveriges äldsta vägar, en väg som användes redan under stenåldern. Utmed vägen ligger gårdarna i en lång rad, mitt för varje gård, med vägen mitt emellan ligger gånggrifter och hällkistor på rad. De äldsta gravarna uppfördes kanske 3500 f Kr, alltså för 5500 år sedan och man menar att gårdarna har legat här och på samma ställen sedan dess.

 

Väster om vägen och strax norr om Karleby kyrka ligger Skandinaviens största gånggrift, Rangvalds grav, vilken mäter 17 meter på längden. Vid en undersökning fann man rester efter ett åttiotal skelett, generationer av en släkt samlade under samma tak på sin väg in i evigheten.

 

Beskrivning


Ragnvalds grav är en gånggrift i omgivande stensättning. Stensättningen är ca 33x32 m (V-Ö) och ca 1 m hög. Den rektangulära gravkammaren är ca 16 m lång (NNV-SSÖ) och 2,3–2,5 m bred. I söder en gavelhäll 1,4m lång och 0,05-0,1 m bred. I norr syns ingen gavelhäll. I kammarens västra långsida är tre kalkstenshällar synliga 0,9-6,8 m långa och 0,15–0,25 m breda. I östra långsidan syns fyra kalkstenshällar 1,5–3,1 m långa och 0,1-0,2 m tjocka. Kammaren är täckt av nio takblock av gråsten, varav tre ännu vilar på båda långsidornas hällar. Takblocken är 2,2–3,6 m långa, 1,4–2,2 m breda och 0,3-0,8 m tjocka. Kammaren är fylld med jord samt 0,1-0,3 m stora stenar.

 

Den i östra långsidan mynnande gången är ca 11 m lång och 1,8 m bred. Förutom nyckelstenen täcks gången av fyra hällar varav den ena är i det närmaste helt övertorvad. Nyckelstenen är 2,5 m lång, 1,7 m bred och 0,8 m tjock. Övriga takhällar över gången är intill 1,9 m långa, 1,8 m breda och 0,2-0,6 m tjocka. Skålgropar finns på tre av takblocken över kammaren. På södra takblocket ca 30, på det mellersta syns ca 10 samt på det norra ca 10 st. Skålgroparna är 5-11 cm i diameter och 1-4 cm djupa. 

 

 
   

 

 

Detta byggnadsverk är gjort 1000-1500 år för de Egyptiska pyramiderna byggdes och takstenarna väger 8-12 ton i genomsnitt. Hur imponerande var inte dessa byggnationer i sin glans dagar för snart 6000 år sedan.  Naturens krafter har farit fram, vind, vatten, värme, kyla och jordskalv, samt växtligheten. Vi måste ibland stanna upp, tänka till, se storheten i våra i många fall orörda historiska lämningar. De är som de är, inte underhållna, restaurerade eller tillrättalagda turistmagneter.

 

Vem var Ragnvald?

 

Ragnvald Knaphövde vald kung i slutet av 1120-talet, var västgöte men efter att ha blivit vald till kung red han runt i riket. Vid återkomsten till Västergötland lämnade han inga "gisslomän", dömdes därför till döden. Biskop Karle av Edsvära satt i Tingets presidie. Domen verkställdes av tingsdeltagarna.

 

Ragnvalds eftermäle i västgötalagens konungalängd lyder:

"Han red till Karleby utan gisslan, och för denna sidvördnad, han visade alla västgötar, fick han en skymflig död".

 


 


 
   

 

 

Källor:  RAÄ, AFZ skrivelse, Tavlor på plats

Publicerad 2014-11-30


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |