28  Lützen, Tyskland

 

Gustaf II Adolfslogen, Göteborg, uppsatte detta märke 1995-05-11.

 

   
   

 

Motivering


Denna plats är för alla svenskar känd och den 6 november firas på många platser i vårt land.

Även i Lützen högtidlighåller man denna dag.

Gustaf II Adolf stupade vid Lützen den 6 november 1632 under 30-åriga kriget, som var ett religionskrig.

Där försvarade Sverige med bundsförvanter den luthersk-evangeliska läran mot den Kejserliga

och av Påven stödda katolska kyrkan.

 

 

   
(Text ovan)

Det Götiska emblemet uppsattes av företrädare för Gustav II Adolfslogen

av Götiska Förbundet i Göteborg den 11 maj 1995 till åminnelse av det 

blodiga slaget vid Lützen.

Tecknet har tre symboler.

 

Ringen betecknar det gemensamma band som förenar Sverige och 

Lützen sedan den ödesmättade dagen den 6 november 1632.

 

Svärdet erinrar om den kamp som Sverige utkämpade under 30-åriga kriget

för den rena luthersk-evangeliska läran.

 

Händerna uttrycker den broderliga vänskapen och framtida gemenskapen

mellan Gustav II Adolfslogen i Göteborg och Lützen samt mellan Sverige 

och Tyskland


 

Bakgrund


30-åriga kriget startade 1618 och avslutades med Westfaliska freden år 1648.

Det var en serie av motsättningar indelat i olika skeden.

Tyskland var inte i dagens mått ett rike utan många furstendömen och ständer i olika sammanslutningar och förbund,  

med t ex Kejsare som sammanhållande överhöghet.

 

Sverige hade andra problem, bl  a med  Polen. Det katolska anfallet mot reformationens utbredning var därför inte högprioriterat.

I slutet på 1620-talet började däremot svenska intressen hotas och Gustaf II Adolf tillsammans med Danmark blandade sig i mer aktivt. Gustaf II Adolf landsteg i Tyskland den 25 juni 1630. Perioden 1630-1635 kallas Svensk -Tyska skedet.

 

Denna del av 30-åriga kriget är väl omskiven.

Vi har alla vid någon skolhistorielektion läst om slagen vid Breitenfeld (7 september 1631) och Lützen.  

Kriget var inte slut för att den svenske kungen hade stupat år 1632.

 

Perioden 1635-1648 kallas den Svensk - Franska.

Svenska armén stod under Johan Banér.

Torstensson och Wrangel var också befälhavare under denna period.  

Axel Oxenstierna ledde Sveriges förmyndarregering då Kristina, arvtagare till tronen, ej var myndig.

 

Gustaf II Adolfslogen, som satte upp detta minnesmärke, har på texttavlan förklarat märkets symboler och innebörd.

 

 

Källor: GM, Wikipedia, 

 

Publicerad 2013-11-04


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |