Ungdomsstipendiater

  
1990 Jerker Johansson Musikstuderande
1991 Anders Stigson Historiestuderande
1992 Karin Lagergren Sångstudier
1993 Petronella Adhuner Konstfackstudier
1994 Sara Gustavsson Vävning
1995 Mattias Lennestig Musikstuderande
1996 Ulrika Eckerstrand Lärarstudier Historia
1997 Jens Karlsson Musikstuderande
1998 Mia Lundell/Ida Högmark Musikstuderande
1999 Prästgårdskolan, Götene Språkvård
2000 Maria von Haugwitz Musikstuderande
2001 Anna Christensson Musikstuderande
2002 Marie Wallander Musikstuderande
2003 Emelie Levin Musikstuderande
2004 Kristin Svensson Musikstuderande
2005 Markus Sundberg Gitarrist
2006 Daniel Stagno Pianist
2007 Hjo Kyrkas Ungdomskör  
2008 John Tornblad Skådespelare
2009 Gustaf Svensson Dans/teater
2010 Jonathan Grönlund Musikstuderande/Harpa
2011 Regina Fredriksson Musikstuderande Sopran klassisk sång
2012 Cecilia Tammo Musikstuderande/Viola
2013 Filip Johansson  Teaterstuderande
2014 Elin Kjellqvist Musikstuderande
2015 Linnéa Christensen Teaterpedagog
2016 Gustav Dalemo Musikstuderande
2017 Maisan Gustafsson Sång och flertal instrument
2018 Anna Gyllingberg Musikstuderande Sopran Opera
2019 Erik Westin Musikstuderande Kungl Musikhögskolan/Trumpet
2020 Vilhelm Moqvist Musikstuderande/Piano
2021 Kajsa Nilsson Musikstuderande Kungl Musikhögskolan/Flöjt

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |