Hertig Carlslogen, Mariestad

 

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.

Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara.

Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket.

Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.


Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.

Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

 

 

Hertig Carlslogens styrelse: 

Ordförande Arne Jansson                                                         
1:e v Ordförande Mikael Rönnlund  
2:e v Ordförande Bernt Johansson  
Talman Johan Pihlström  
Ombudsman Claes Johansson  
Sekreterare Peter Alsterberg  
Skattmästare Mikael Johansson  
Ceremonimästare Mikael Rönnlund  

 

 

Vård av gränsstenar

 

Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

 

 
   

 

 

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 

  

Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera

kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens

östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra

gräns utgjordes av ån Tidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Carlslogen administration


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |