GRÖNA KORTET 2018

* =  ändring gjord i förhållande till tryckta "Gröna Kortet"

 

Alla medlemmar i Götiska Förbundet har närvaro-

rätt på alla Högtidsdagar i Förbundet. Det innefattar

såväl Förbundets Högtidsdag som Högtidsdagar i

alla Commendörs-, Riddare- och Victoriagillen,

även om man Inte erhållit någon särskild kallelse 

från Förbundet eller Gillet. Den som vill besöka 

Högtidsdag men inte har fått någon kallelse bör

i god tid ta kontakt för att säkerställa att anmälan

sker i rätt tid.

 

Glöm inte att anteckna Dig i besöksboken eller att anmäla adressändring till sekreteraren i Ditt Gille!

 

 

 

Commendörsgillet Elfsborg

Skansen Lejonet, Göteborg

Sekr. Björn Bellarp, Sidensvansvägen 11,

434 96 Kungsbacka. 

0300-212 53, 0732-56 14 04

 

Lördag 20 jan Högtidsdag 16.00

Torsdag 19 apr Domaregraden 19.00

Söndag 16 sep Stiftaregraden 16.00 

Söndag 25 nov Domaregraden 16.00 Val


Commendörsgillet Skaraborg

Odd Fellowhuset, Folkungagatan 1, Skara 

Sekr. Hasse Wallgren, V. Kungshusgatan 6,

532 30 Skara, 0511-217 92, 070-516 18 77

 

Söndag 28 jan Stiftaregraden 15.00

Söndag 25 feb Domaregraden 15.00 Årsmöte

Söndag 23 sep Domaregraden 15.00 Val

Söndag 28 okt Högtidsdag (gemensam)


Commendörsgillet Bohus-Älvsborg

Trollhättan

Sekr. Inge Hansson, Karlslundsgatan 13, 654 65 Karlstad, 070-761 55 05

 

Söndag 18 mar Domaregraden 15.00 Val

Lördag 12 maj Högtidsdag (CGBÄ, ALST, ASCH)

Lördag 17 nov Stiftaregraden 15.00 

 

Commendörsgillet Josefina

Uddevalla

Sekr. Christina Johansson, 

Kapellevägen 70 A, 451 44 Uddevalla

070-957 09 62

 

Lördag 24 feb  Domaregraden, Årsmöte, Val

*Lördag   5 maj Stiftaregraden INSTÄLLD

Söndag   2 sep Högtidsdag (gemensam)

Lördag 22 sep Domaregraden

*Lördag 6 okt Stiftaregraden

 

Afzeliuslogen

Odd Fellowhuset, 

Folkkungagatan 1, Skara

Sekr. Hasse Wallgren, V. Kungshusgatan 6 

532 30 Skara, 0511-217 92

 

Fredag 2 feb I:a grad

Fredag 9 mar  II:a grad

Fredag   4 maj III:e grad 

Onsdag   6 jun Nationaldagen

Fredag  14 sep I:a grad Årsmöte Val

Fredag 12 okt II:a grad

Söndag 28 okt Högtidsdag (gemensam)

Söndag   9 dec Julloge

 

 

Olof Skötkonungslogen

Odd Fellowhuset

Älvgatan 18, Lidköping

Sekr. Fredrik Göransson, Rönnvägen 2,

531 71 Vinninga, 073-945 04 28

 

Fredag 26 jan I:a grad. 

Fredag  23 feb II:a grad

Fredag 23 mar III:e grad

Fredag  27 apr I:a grad Årsmöte

Fredag 21 sep I:a grad

Fredag 19 okt I:a grad Val

Söndag 28 okt Högtidsdag (gemensam)

Fredag 16 nov II:a grad

Lördag   8 dec I:a grad Julblot


Carl XVI Gustafslogen

Skansen Lejonet, Göteborg

Sekr. Börje von Schedvin, Önneredsvägen 109, 421 57 Västra Frölunda

031-45 22 43, 070-661 91 43

 

Tisdag 16 jan      III:e grad CXVIG+GIIA

Tisdag    6 feb I:a grad

Tisdag 20 mar II:a grad

Tisdag 24 apr I:a grad Årsmöte Val

Tisdag 15 maj Historisk afton

Fredag    1 jun    Högtidsdag. 

Tisdag    6 jun     Nationaldagen

Tisdag 28 aug I:a grad

Tisdag 18 sep Historisk afton

Torsdag   4 okt  III:e grad GIIA+CXVIG

Tisdag 13 nov II:a grad 

Tisdag    4 dec I:a grad Julloge

 

Victorialogen, Skara

Odd Fellowhuset, Folkungagatan 1, Skara 

Ordf. Inger Pålsson, Ekelöfsvägen 1

542 74 Mariestad 0501-406 01

 

*Torsdag 25 jan III:e grad INSTÄLLD

Torsdag   8 mar I:a grad Årsmöte Val

Torsdag 26 apr II:a grad

*Torsdag  30 aug III:e grad

Söndag   2 sep Högtidsdag (gemensam)

Torsdag 13 sep I:a grad

Torsdag 11 okt II:a grad.

Söndag    9 dec Julloge

 

Margaretalogen, Uddevalla

Riddartemplet Knape, Kålgårdsbergsgatan

Sekr. Sylva Oscarsson

Utäng 320, 451 95 Uddevalla

0522-871 01

 

Torsdag    8 feb Årsmöte Val 

Torsdag 22 feb I:a grad

Torsdag 22 mar   II:a grad

Torsdag 19 apr III:e grad

Söndag    2 sep Högtidsdag (gemensam) 

*Torsdag 20 sep I:a grad ändrad till
Torsdag 13 sept


*Torsdag 18 okt II:a grad  ändrad till
Torsdag 25 okt


*Torsdag 15 nov III:e grad ändrad till
Torsdag 22 nov

 

 

 

 

Gustaf II Adolfslogen

Skansen Lejonet, Göteborg 

Sekr. Niklas Reinholdtsen, Smörgatan 78,

412 76 Göteborg, 070-328 99 03

Tel.svar: 076-820 55 75

 

Torsdag 11 jan Recipiendträff

Tisdag 16 jan III:e grad CXVIG+GIIA

Torsdag 25 jan I:a grad

Torsdag 22 feb II:a grad

Torsdag 15 mar Historisk afton

Torsdag 26 apr Historisk afton

Torsdag   3 maj I:a grad Årsmöte

Onsdag   6 jun Nationaldagen

Torsdag    6 sep I:a grad. Val

Torsdag 13 sep Historisk afton 

Torsdag    4 okt III:e grad GIIA+CXVIG

Lördag 13 okt Damkapitel

Torsdag 25 okt II:a grad

Tisdag   6 nov Högtidsdag

Torsdag   6 dec I:a grad Julloge


Alströmerska logen

Tempel Riddare Orden,

Nygatan 18, Alingsås

Sekr. Åke Hjerpe, Vårlöksvägen 7, 

441 41 Alingsås, 0322-102 14, 

070-7212875 

 

Torsdag 25 jan II:a grad

Torsdag 22 feb I:a grad

Torsdag 22 mar I:a grad Årsmöte

Torsdag 19 apr III:e grad

Lördag 12 maj Högtidsdag (gemensam)

Onsdag   6 jun Nationaldagen

Torsdag 20 sep I:a grad

Torsdag 22 nov I:a grad Julloge

 

Torstenssonslogen

Odd Fellowsg. Strandg. 18-20. Trollhättan

Sekr. Ove Frid, Mjölnaregatan 19, 

461 32 Trollhättan, 0520-979 29

 

Fredag 26 jan I:a grad Årsmöte

Lördag   3 mar Högtidsdag 

Fredag 23 mar II:a grad

Fredag 27 apr III:e grad

Lördag   5 maj Vårresa

Fredag 14 sep I:a grad

Fredag   9 nov II:a grad

Fredag   7 dec I:a grad Julblot

 

Aschebergslogen

Svarta Örn villan 

Lagerbergsgatan 29, Uddevalla.

Sekr. Leif G. Svensson, Barkvägen 9

451 34 Uddevalla, 070-550 53 87

 

Onsdag 24 jan Tjänstemannaträff

Fredag   2 feb I:a grad Årsmöte

Fredag   9 mar II:a grad

Fredag 20 apr III:e grad

Lördag 12 maj Högtidsdag (gemensam)

Fredag  7 sep I:a grad Val

Fredag  5 okt  II:a grad

*Söndag  9 december Julloge (gemensamt med

MARG)

 

Hertig Carlslogen

Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsg. 23

Mariestad, 0501-775 75

Sekr. Peter Alsterberg, 

Tunaholmsvägen 11, 542 43 Mariestad,
076-215 82 73

 

Fredag 19 jan I:a grad Årsmöte

Fredag 16 feb II:a grad

Fredag 16 mar III:e grad

Fredag 20 apr I:a grad

Fredag 21 sep I:a grad Val

Söndag 28 okt Högtidsdag (gemensam)

Fredag 16 nov II:a grad

 

Carl XIV Johanslogen

Odd Fellowhuset, Karlsborg

Ordförande Sven Esplund, Axtorpsvägen 1,

546 72 Mölltorp, 070-594 10 15

 

Måndag 19 feb I:a grad Årsmöte

Måndag· 26 mar II:a grad

Måndag 10 sep    I:a grad Val

Söndag 28 okt Högtidsdag (gemensam)

Måndag   5 nov III:e grad


Emerentialogen

Skansen Lejonet, Göteborg

Ordf. Monika Burman, Västra Breviksv. 28

421 67 V. FRÖLUNDA, 070-693 29 04

 

Söndag 28 jan I:a grad

Onsdag 21 feb Årsmöte Val

Söndag 25 mar II:a grad

Söndag 22 apr III:e grad

Söndag   2 sep Högtidsdag (gemensam)

*Söndag 30 sep    I:a grad INSTÄLLD

Söndag 14 okt II:a grad

Söndag 18 nov III:e grad

*Torsdag 29 november I grad

 

 

 

 


 

Götiska Förbundet stiftades den

25 juni 1815.
Förbundet är sedan den 7 juni 1817

ett ordenssamfund med kunglig sanktion.

 

Götiska Förbundet vilar på kristen, demokratisk och nationell grund.

Det är obundet av partier och samfund.

 

Förbundet är öppet för alla svenska medborgare, som vill dela medlemmarnas värderingar.
  

 

 


 

 

 

Förbundets adress: 


c/o Götiska Förbundets sekreterare

Jan-Erik Sjöholm

Lunnelidsvägen 4, 531 53 Lidköping

0510-292 44, 070-555 99 37

Hemsida: www.gotiskaforbundet.se

 

 

 


Kallelser/Anslag 

 


                                          SAMMANTRÄDESDAGAR 2018

 

 

 Lagtima Förbundsting äger rum 

söndagen den 11 mars

kl. 12.00 i Skara 


och 


Förbundets 203:e Högtidsdag 

lördagen den 14 april kl. 14.00

i Skansen Westgötha Leijon, 

Emerentias backe, Göteborg.

 


 

 

                                                          Svea Orden

 

                                   Kansli: Coldinutrappan 2, 112 28 Stockholm

                            Tel. 08-652 61 10, e-post:info@sveaorden.se

 

                                           Lördag 20 oktober 2018: 

                     Svea Ordens Högtidsdag och 225-årsjubileum

                                                     Ekolsunds Slott

 

 

 

 

(Publicerat 2017-12 -27  )

 

 

 

 

 

 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |