Götiska Minnesmärken

 

När dokument finns publicerat blir respektive rad märkt med kraftigare stil och brun text.
Klicka då på raden så öppnas dokumentet. 

 

 

Nr       Datum       Plats                         

 

  1        1871-05-29   Stadskyrkogården, Alingsås

  2        1872-05-20   Västra Tunhems kyrkogård, Vänersborg

  3        1877-08-26   Kungsgrottan vid Kung Oscars bro, Trollhättan

  4        1887-06-05   Öjareds park, Floda, Lerum (Återtagits av Förbundet)

  5        1894-06-03   Slottsvallen Gräfsnäs, Alingsås

  6        1902-06-01   Bohus slottsruin, Kungälv

  7        1908-07-05   Nya Älvsborgs borggård, Göteborg

  8        1910-06-24   Blomsholms egendom, Strömstad

  9        1922-05-28   Ragnhildsholmen Ytterby, Kungälv

10        1924-06-15   Tumbergs skola, Vårgårda (Återtagits av Förbundet)

11        1944-11-06   Kungsö, Göteborg

12        1951-09-23   Gullmarsberg, Skredsvik, Uddevalla

13        1953-05-10   Planteringsförbundets Park, Falköping

14        1976-01-25   Skansen Westgötha Leijon, Göteborg

15        1984-04-14   Museiparken, Fornbyn, Skara

16        1985-04-20   Stora Torpa,von Döbels födelsehem, Segerstad, Falköping

17        1985-04-20   Götala Herrgård, Skara

18        1985-05-20   Ekornavallen, Broddetorp, Falköping

19        1985-05-30   Götiska Batteriet  (1904?), Göteborg

20        1985-06-25   Ättestupan Halleberg, Vänersborg

21        1985-08-21   Carlstens fästning, Marstrand, Kungälv

22        1988-04-23   Sparlösastenen, Sparlösa, Vara

23        1988-09-17   S:t Sigfrids källa, Husaby, Götene

24        1989-09-23   St. Levene kungsgård, Vara

25        1990-11-04   Kyrkoparken, Varnhem, Skara

26        1990-00-00   Aschebergsplatsen/Skansberget, Uddevalla  x)

27        1994-05-27   Neukloster, Tyskland

28        1995-05-10   Lützen, Tyskland

29         1997-03-15 Fattigfriskolan, Trollhättan

30         2005-10-09  Kungsvillan, Karlsborg (Tidigare Götiska Valvet)

31         2011-04-09  Rangvalds grav, Karleby, Falköping

32         2011-08-20  Sveaholmen, Svea Ordens ö, Ingaröfjärden, Stockholm

33                              Ordenssalen, Skansen Westgötha Leijon, Göteborg

34                              Förråd Margaretalogen, Uddevalla                       

35            Förråd Skansen Westgötha Leijon, Göteborg

             x) 1990 flyttat till Skansberget/ uppsatt på Aschebergsplatsen 19??

                                

Götiskt Minnesmärke kan uppsättas på plats av betydelse i vårt lands historia (GF lag KapXIII § 1).

Tanken är att vi ska lägga upp bilder och texter som beskriver den plats där märket står och på detta sätt förmedla kunskap om den historiska platsen.

Du kanske vet mer, har bra bilder eller texter som du vill dela med dig av. Skicka underlaget eller kontaktuppgifter till: sg.skaraborg@gmail.com


Götiska Minnestavlor m.m.
1. Inskriptionen å Valåsen, Överås, Göteborg. Den har följande lydelse: "Den 31 Maj 1820 voro några ynglingar

här och firade den 300 år sedan märkliga dagen då Gustaf 1:ste landsteg på svensk botten".


2. Till minne av den märkliga galärtransporten år 1718 mellan Strömstad och Idefjorden restes Karl XII-stenen

vid Hällesmörk, Näsinge.

Till uppförandet av detta vackra minnesmärke har Götiska Förbundet ekonomiskt bidragit. Avtäckning skedde den

19 augusti 1922.

En del av inskriptionen lyder ”Minnet av fädernas bragder skall aldrig dö.”


3. En koppartavla med följande inskription är uppsatt på Sockerbrukets vägg utmed Banehagsgatan, Göteborg.

Avtäckningen skedde den 10 november 1935. På detta område stod Älvsborgs fäste, med mannamod försvarat, förlorat och med tunga offer återförvärvat. ”Måtte senfödda släkten visa samma offervilja som gångna tiders svenskar.”


4. På en berghäll å Kungsö, till minnet av Förbundets 125-årsdag, som firades därute, är en stengravyr av följande

”lydelse: Götiska Förbundets 125-årsdag 25/6 1940.”


5. En stentavla med nedanstående inskription är uppsatt på fastigheten Kvarnbygatan 49 i Mölndal: ”Göthiska Förbundets Friskola med Konungens nådiga tillstånd och genom Förbundsmannen Sam.Norbergs frikostighet

anlagd år 1823.” Samuel Norberg förnamnet förkortat på tavlan.

 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |