Högtidlighållande av Götiska Förbundets tillblivelse


Vid midsommartid för 200 år sedan träffades, som det synes av en slump, fem unga män i Västra Tunhem och instiftade där Götiska Förbundet.


Nära 400 personer Göter med anhöriga, samt inbjudna Gäster,  hade den 21 juni 2015 infunnit sig på plats i Västra Tunhem för att vara med vid högtidlighållandet av denna dag.


Högtidslogen inramades av musik och sång. Efter det att de församlade intagit sina platser i kyrkan intågade representanter från Förbundets samliga gillen med det Götiska märket, fanor och gradstandar,  varefter Förbundsstyrelsen och tjänstgörande intågade. Under intåget uruppfördes musikstycket "Forntid - Nutid - Framtid" för orgel och blåsensemble.


Förbundets Kaplan Fredrik Sidenvall inledde med andakt med predikan samt höll  även altartjänst vid Högtidens avslutande.


"Vår historiska väg" - en götisk krönika om Förbundets 200 år och framtid framfördes av Stiftarebrodern IRG Lars A. Larsson, Förbundets Talman Birgitta Lindell samt av Förbundets Stormästare Bengt P. Gustafsson.


För sång svarade Beatrice Hagberg och Götiske Brodern Stefan Gustafsson.

Vid orgeln tjänstgjorde Götiske Brodern Gerts Gillberg och blåsensemblen bestod av Thomas Holm, Patrik Karlsson, Martin Lindor samt Åsa Lothson Feivik.


Efter Högtiden i kyrkan förflyttade sig deltagarna till Kulturhuset i Trollhättan för Högtidsmåltid.  Under välkomnande musik av Hunnebergssextetten  intogs platserna för att njuta av sång och musik samt ett bildspel påminnande om Götiska Förbundets historia och om vårt land.


I samband med Högtidsmåltiden framfördes tack till de som bidragit till dagens genomförande genom utdelning av tacksamhetsbevis. Till Riddarebröderna Gerts Gillberg och Stefan Gustafsson utdelades Götiska Förbundets hederstecken för Särskild insats i guld. Samma tecken erhöll också Stiftarebröderna Jan-Inge Friberg och Gunnar Ivarsson för de särskilda insatser de gjort för jubileumsfirandet.


Tack för dagen framfördes av Svea Ordens Förste Drott och Stormästare Carl Gustaf Wrangel som också överlämnade en penninggåva.

 

Dagen avslutades med att de båda sångarna gemensamt sjöng Heidenstam/Stenhammars "Sverige" varefter Nationalsången sjöngs unisont.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |