Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen, nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping och Hertig Carlslogen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg. som sedan 2021 är en Götisk Förening.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Sven Esplund

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Bengt-Olof Aronsson

Sekreterare: Martin Persson

Vice Skattmästare: Niclas Almgren

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Michael Ringh

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Mikael Rönnlund

 

 

Första Gradgivningen efter pandemiupphåll - Sex stycken nya Stiftarebröder

 

Söndagen den 26 september 2021 genomfördes Gradgivning i Stiftaregraden, den första sedan januari 2020 med dryga trettio Bröder närvarade. Av sju kallade Domarebröder hade sex infunnit sig för att erhålla den Högsta graden - Stiftaregraden. Dessa var: Johannes Appeby, Kjell-Arne Brink och Martin Persson samtliga  tillhörande Afzeliuslogen samt Sven Esplund, Mikael Johansson och Joakim von Wanstedt från Hertig Carlslogen.

 

Logedagen avslutades sedvanligt med en Götisk måltid. 

 

 

De nya Stiftarebröderna tillsammans med Götiska Förbundets Stormästare samt Ordföranden

för Commendörsgillet Skaraborg

 

 

 

 

Skaraborgska Brödragillen - Högtidsdag  och utdelning av årets Ungdomsstipendie

 

Söndagen den 25 oktober 2020 genomförde de Skaraborgska Brödragillena, Commendörsgillet Skaraborg, Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping, Hertig Carlslogen i Mariestad och Carl XIV Johanlogen i Karlsborg  gemensam Högtidsloge i Varnhems Kyrka. 

 

Logen hade en inramning av musik på orgel av Jonas Erikson samt på trumpet Anders Borg. 

 

 

I sitt hälsningsanförrande inledde Commendörsgillets Ordförande Johny Lindell med att påminna om de den tradition som de Götiska Bröderna i Skaraborg har genom att fira gemensam  Högtidsloge samt om det rådande läget i vårt samhälle, genom orden; "Åter, såsom blivit sed sista söndagen i oktober, har Varnhems kyrkas klockor ringt samman oss Bröder i Skaraborg för vår årliga gemensamma högtidsloge. År 2020 är inte mycket som vanligt då vi samlas denna dag. Inga inbjudna gäster från övriga Gillen, inga medföljande nära och kära." "Vi Göter anser att lag och ordning är viktigt för att ett land skall fungera för dess medborgare. Därför skall också de myndighetskrav som ställs i tider som dessa följas."   

 


 

Ett antal utnämningar tillkännagavs och ett flertal Bröder fanns på plats för att av Stormästaren, Bertil Jonsson, erhålla sina välförtjänta tecken. De Bröder som var på plats och mottog sina utmärkelser var: Förtjäsnttecken i Silver Stefan Andersson, Afzeliuslogen, Förtjänsttecken i Guld Sven Lindberg, Afzeliuslogen, Rune Torstenson och Tage Svensson, båda Olof Skötkonungslogen samt l Silvercommendörstecken till Lennart Hultkrantz, Börje Pålsson och Dan Åberg, Afzeliuslogen, Anders Fasth, Ove Larsson samt Tage Svensson samtliga Ofof Skötkonungslogen.  

 

 


Fyra Stiftarebröder från Olof Skötkonungslogen som just dekorerats.

 

 


 

Ordföranden för Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg, Stiftarebrodern Evert Jonsson, tillkännagav att beslut tagits att 2020 års stipendium skulle tilldelas Vilhelm Moqvist, Götene, som ur Commendörsgillets Ordförandes hand fick mottaga diplom och stipendiesumman på 10.000 kronor. Götiska Commendörer i Skaraborg vill genom detta bidra till att väcka och vidga intresset för svensk kultur och natur.

Vilhelm framförde därefter ett muntligt tack och framförde två klassiska pianostycken, som visade en ung musikstuderandes musikalitet och förmåga att utöva sin musikalista gåva. 

 

Talman Urban Lavén höll Högtidstalet som denna gång handlade om Johannes Magnus Gothus och hans berömda verk om Goternas och Svearnas historia.

 

Som utgångsmuik framfördes, det till Götiska Förbundets jubileum 2015 av Patrik Karlsson komponerade musikstycket, "Forntid, framtid, nutid".

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt kan as med Commendörsgillet Skaraborg via mail  cgs@gotiskaforbundet.se

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |