Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping 

och Hertig Carls logen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Håkan Reibäck

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Bengt-Olof Aronsson

v. Sekreterare: Hasse Wallgren

Skattmästare: Ronny Olsson

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Bertil Jonsson

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Arne Jansson

Ordföranden i Carl XIV Johanslogen: Sven Esplund

 

2019 års första gradgivning - Stiftaregrad

Den 27 januari 2019, nästan på dagen 200 år sedan den första gradgivningen i grad 5,  invigdes 6 nya Stiftare i Commendörsgillet Skaraborg. Gradgivningen hölls i den Götiska Borgen i Skara. De nyvordne Stiftarna är Björn Ahlberg, Peter Alfredsson, Lars-Johan Hällén, Leo Runesson, Pontus Rydberg och Rolf Svantesson. 

Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg hedrade dessa Bröders gradgivning samt övriga commendörer i Commendörsgillet med sin närvaro. 

Vid måltiden höll Gillets talman, Stiftarebrodern Urban Lavén, talet till Fäderneslandet och redogjorde för händelser tagna ur Förbundets jubileumsbok utgiven vid dess 100 årsdag.

Menyn vid måltiden bestod av gubbröra med laxros, nötfärsbiff med "Härlunda"-svampsås, smörstekt potatis samt sallad.

Måltiden avslutade med kaffe och semmeltårta.

 

 

 

 

Högtidsdag hos de Skaraborgska Brödragillena

Gemensam Högtidsdag för Commendörsgillet Skaraborg och Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping, Hertig Carlslogen i Mariestad och Carl XIV Johanlogen i Karlsborg firades söndagen den 28 oktober 2018 i Varnhems kyrka. Det var 7:e året som Brödragillena firade gemensam Högtidsdag. 

Till Silvercommendörer utnämndes, i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut Stiftarebröderna, Roland Axelsson Raymond Andersson samt Gunnar Welin, vilket innebär att de varit medlemmar i Förbundet i mer än 25 år. Av dessa var de två förstnämnda på plats för att av Förbundets Stormästare högtidligen mottaga sitt Silvercommenförstecken

Förbundets Stormästare dekorerade också välförtjänta bröder med Förbundets Förtjänsttecken. Förtjänsttecken i Guld tilldelades Bröderna Per Norelius samt Bertil Ström, Håkan Reibäck och Per Granberg. Förtjänsttecken i Silver tillkännagavs tilldelas Bröderna Conny Fant, Roger Thorstensson, Jan-Erik Sjöholm samt Lars Törnell. Tre av dessa fanns närvarande och kunde mottaga sina tecken.

Commendörsgillet Skaraborgs Ordförande dekorerade Stiftarebrodern Ingvar Nyman med Commendörsgillet Skaraborgs förtjänsttecken för de särskilda gärningar han utfört för att gagna Commendörsgillet.

Ordföranden för Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg, Stiftarebrodern Evert Jonsson, tillkännagav att beslut tagits att 2018 års stipendium skulle tilldelas Anna Gyllingberg, Mölltorp i Karlsborgs kommun.

Efter att Anna ur Commendörsgillets Ordförandes hand mottagit stipendiet, fick de nära 120 personer som bevistade Högtidslogen, njuta av hennes skönsång.

 

2018 års Ungdomsstipendiat Anna Gyllingberg. Foto: Börje Pålsson

 


Den efterföljande Högtidsmåltiden var förlagd till Götala Herrgård, Skara, där förutom tal av bl.a. Commendörsgillets Talman, Stiftarebrodern Urban Lavén, stipendiaten framförde sitt varma tack med såväl tal som sång.

  


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |