Commendörsgillet Elfsborg

Instiftat 1824

 

År 2018 är det  194 år sedan Götiska Förbundets Moderloge år 1824 bildade det första Commendörsgillet, vilket år 1992 fick

namnet Commendörsgillet Elfsborg efter en omorganisation.

År 1817 hade Stiftarna beslutat att Förbundet som ordenssällskap skulle arbeta i fem grader.

Eftersom arbetet i de fem graderna blev mycket betungande, beslöt ordens ledning år 1819 att särskilda befattningshavare

skulle utses att tjänstgöra vid de tre lägre graderna. Detta var början till ett Riddaregille inom Förbundet.

I maj 1823 bestämdes att Förbundets Styrelse skulle bestå av fem ledamöter.

Detta blev Förbundets Högsta Styrelse som dels utgjorde högsta ledningen av Förbundet, dels hade att leda arbetet inom

de två högre graderna.

Från 1824 infördes benämningarna Commendörsgille för de två högre graderna och Riddaregille för de tre lägre graderna.

Högste Ordföranden i Förbundet var samtidigt Commendörsgillets Ordförande.

Så arbetade Förbundet från 1824 till 1992, då nu gällande organisation trädde i kraft.

Moderlogens Commendörsgille fick nu namnet Elfsborg.

Samma år kunde Elfsborg som Moderloge inviga ytterligare ett Commendörsgille, nämligen Commendörsgillet Skaraborg.

Redan tre år senare, 1995, fick Elfsborg än en gång ansvaret att som Moderloge inviga ett nytt Gille, nämligen Commendörsgillet

Bohus-Älvsborg.

Ett fjärde Commendörsgille, denna gång för kvinnor instiftades 2009. Det fick namnet Commendörsgillet Josefina.

Commendörsgillet Elfsborg omfattar Riddaregillena Gustaf II Adolfslogen och Carl XVI Gustafslogen.


 

Commendörsgillet Elfsborgs Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Carl David Sandberg

Vice Ordförande: Jonas Jesperson

Talman: Per-Olof Wadman

Ombudsman: Rune Blom

Skattmästare: Jonas Nilsson

Sekreterare: Björn Bellarp

Ceremonimästare: Anders Hultgren

Ordföranden Gustaf II Adolfslogen: Lars-Åke Blomqvist

Ordföranden Carl XVI Gustafslogen: Torsten Olsson

 

 

Commendörsgillet Elfsborgs Högtidsdag 2018

 

Lördagen den 20 januari 2018 firade Commendörsgillet Elfsborg sin årliga Högtidsdag, förlagd till Förbundsborgen i Göteborg som också är Logens säte.

 

Logesammankomsten inramades av svensk 1800-tals musik, som så väl anslöt till Talmannen Per-Olof Wadmans tal om att Carl XIV Johan för exakt  200 år sedan  besteg den svenska tronen. Högtidslogen leddes av Logens ordförande Carl David Sandberg och och dess Ceremonimästare Anders Hultgren.

 

Björn Bellarp tillträdde i och med Högtidsdagen befattningen som Gillets sekreterare efter Gunnar P. Johnson.

 

 
 

 

 

Sedvanligt följde efter Högtidslogen,  i matsalen  intagande av Högtidsmåltid. Tacktalet hölls av Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg,

 

 

 

 

 

 

 

Domaregrad den 19 november 2017

 

Två Riddarebröder hade hörsammat kallelse till gradgivning i Den Höga Domaregraden. Dessa var Kent Björkengren,

Gustaf II Adolfslogen samt Bengt-Åke Sörstedt från Carl XIV Johanlogen. Logen leddes av Commendörsgillet Elfsborgs

Ordförande och som Ceremonimäsare tjänstgjorde Anders Hultgren som även vid efterföljande Götiska måltiden höll talet till de nya Commendörerna.

 

Innan receptionen genomfördes val av Gillets Ämbetsmän.

 

 

   

De nya Commendörerna tillsammans med Ordförandena för Commendörsgillet Elfsborg 

respektive Commendörsgillet Skaraborg, de bådas respektive Commendörsgille.

 

 

I samband med måltiden framförde Bengt-Åke Sörstedt de nya Domarebrödernas tack för en

minnesvärd gradgivning.

 

Mer att läsa, följ länk till CXIVJ

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

För Commendörer Gillesbröder

Commendörsgillet Elfsborg administration

 

 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |