Borgrådet utses av Förbundsstyrelsen med undantag för dess ordförande, Borgkommendanten, som utses av Förbundstinget och ingår i Förbundsstyrelsen. Till ledamot av Borgrådet kan utses varje Förbundsmedlem som har grad 3 eller högre.

 

Borgrådet svarar för kontakterna med hyresvärden, Statens Fastighetsverk, och skötseln av  Förbundsborgen Skansen Lejonet. Borgrådet tecknar avtal med källarmästarna i Restaurang Skansen Lejonet. 

 

 

 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |