Aschebergslogen, Uddevalla

 

Aschebergslogen bildades år 1946 såsom Götiska Förbundets femte Riddareloge,

på initiativ av Torstenssonslogen i Trollhättan.

 

Aschebergslogen har sitt säte i Uddevalla. Upptagningsområde är norra och centrala Bohuslän.

Söder om Stenungsund möter Göteborgslogerna (två till antalet).

På andra sidan älven har vi Torstenssonslogen. 

Vårt namn har vi efter Rutger von Ascheberg, betydande fältherre under trettioåriga kriget och senare,

sedermera generalguvernör över Bohuslän.

Vår mötesplats, vår ”borg”, är Svarta Örnvillan på Lagerbergsgatan 29 i Uddevalla.

Där genomför vi årligen fem ritualbundna gradreceptioner, där håller också logens styrelse sina sammanträden.

Därutöver har vi en julfest ”Julblot”, med julbord, i december, till vilken anhöriga och vänner är välkomna. 

 

Vi genomför också en utflykt varje vår, då bröderna kan inbjuda utomstående, släktingar eller bekanta.

Tidigare utflyktsmål är bl.a. karantänsön Känsö, Ostindiefararen Götheborg under byggnad,

Kungajakts-och viltmuseét på Hunneberg, Säve flygmuseum och Margareta Hvitfeldts sätesgård Sundsby.

Sedan år 2007 har för övrigt instiftats för kvinnliga förbundsmedlemmar en systerloge i Uddevalla.

Gillet är uppkallat efter Margareta Hvitfeldt och bär namnet  Margaretalogen.

 

Styrelse:

Ordförande:              Richard Åkerman

Vice ordförande:       David Tengberg

Talman:                    Christian Persson

Ombudsman:           Sebastian Jacobsson

Sekreterare:            Richard Hallén

Skattmästare:          Daniel Brattberg

Ceremonimästare:  Johan Romberg

 

Kontaktpersoner:

Ordförande Richard Åkerman, Klubbans väg 20, 450 34 Fiskebäckskil, tel. 0723 00 79 40 E-post: richard@akermans.nu

Sekreterare Richard Hallén, Stekelgatan 4. 451 62 Uddevalla, tel 0723 96 74, 34 E-post richard.hallen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aschebergslogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |