Dags för nästa etapp i kampen för att rädda Skansen Lejonet från järnvägstunneln Västlänken!


Idag kom Trafikverkets ”Fastställelse av järnvägsplanen för Västlänken” i brevlådan. Den är daterad den 28 mars. Redan den
6 juni skall överklagan vara inne! Det är 18 sidor tung, bedrövlig och förfärande läsning. Trafikverket vill dra en tunnel under Skansen Lejonet. Någon hänsyn till vad Götiska Förbundet framfört har man inte tagit. Du ser vår inlaga på sidorna 212 – 219 i vår jubileumsårsbok för år 2015. 

 

Erik Dahlberg som var en av Europas skickligaste fästningsbyggare på 1600-talet byggde för att hans befästningar skulle stå emot beskjutning från tunga kanoner mot murarnas utsidor. Hans bastioner i Narva är så välbyggda att de klarade Röda arméns anfall under andra världskriget. Lika välbyggd är vår Förbundsborg. Men Erik Dahlberg hade ingen möjlighet att förutse att en svensk myndighet och de styrande i den stad skansen skulle försvara nu mer än 300 år senare hotar Skansen Lejonet, underifrån
Statens fastighetsverk har förklarat att skansen får ”irreversibla” (obotliga) skador av Västlänken.

 

Nu startar således nästa etapp i kampen för att rädda vår Förbundsborg – juristernas arbete med överklagan av Trafikverkets beslut.Det arbetet sker inom ramen för Nätverket Skona Göteborg där Götiska Förbundet är en av medlemmarna. Undertecknade har fått Förbundsstyrelsens uppdrag att företräda Götiska Förbundet i Nätverket Skona Göteborg.
För att betala juristerna behövs det nu i maj mer pengar. Ditt bidrag, stort eller litet, är mycket värdefullt. 

 

Bankgirokontots nummer för insamlingen är 412 – 2776.
Ange som mottagare Nätverket Skona Göteborg!

 

 

Göteborg den 9 maj 2016

 

Med Götisk hälsning

 

 

Bengt P. Gustafsson                                        Torsten Olsson
Hedersordförande i Götiska Förbundet Ordförande i Carl XVi Gustafslogen
Styrelseledamot "Skona Göteborg"

 

Styrelsesuppleant "Skona Göteborg"

 

 

 

Alla Göter kan hjälpa till att rädda Förbundsborgen Skansen Lejonet från järnvägstunneln Västlänken under skansen! 

 

 Järnvägstunneln Västlänken i centrala Göteborg kommer att ge ’’irreversibla skador’’ på Skansen Lejonet. Vår hyresvärd Statens fastighetsverk skriver så i ett yttrande över planerna. Tunneln kommer alltså att ge obotliga skador på vår Förbundsborg! 

 

Götiska Förbundet har gått samman med ett antal andra motståndare till Västlänken i ett försök att stoppa projektet. Arbetet sker under namnet ’’Nätverket Skona Göteborg’’. Tillsammans med de andra motståndarna samlar vi in medel för att driva de juridiska processerna mot Västlänken. Men det är naturligtvis inte bara de som bor i och reser till Göteborg som kommer att drabbas av Västlänken. Vår Götiska Förbundsborg kommer att förstöras av en järnvägstunnel vars tak hamnar ca 10 meter under entrévåningen! 

 

 

Några av dem vi arbetar med i Nätverket Skona Göteborg har kontakter med jurister med erfarenhet av processer som liknar Västlänken. Men juristerna arbetar inte gratis och därför behöver också vi Göter ställa upp med pengar för att driva processen.  Vi är många och någon hundralapp och gärna fler från riktigt många av oss Göter kommer att bidra på ett värdefullt sätt i arbetet att driva de juridiska processerna. Dessa sker i flera steg och längs flera linjer, som Göteborgs stads detaljplan och Trafikverkets järnvägsplan. 

 

Västlänkens nytta är ifrågasatt av erfarna trafikexperter och olika alternativ till det svåra tunnelbygget genom blandningen av göteborgslera och fast berggrund har presenterats. Västlänken utgör bara en del i det stora Västsvenska paketet för bättre kommunikationer i vår del av Sverige. Västsvenska paketet blir bättre med en annan lösning än Västlänken. 

 

För fyra decennier sedan tog den tidens Göter initiativ till att renovera Skansen Lejonet som då var förfallen. Förbundet bidrog med både pengar frivilligt arbete. Nu har vi, dagens Göter, möjlighet att rädda vår Förbundsborg från att förstöras. 

 

Varje bidrag till Nätverket Skona Göteborg är betydelsefullt. Bankgiro-nr: 412-2776. 

 

Bengt P. Gustafsson         Torsten Olsson
Stormästare 2004-2016         Ordförande i Carl XVI Gustafslogen
Styrelseledamot "Skona Göteborg"         Styrelsesuppleant "Skona Göteborg" 

 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |