Emerentialogen i Göteborg

 

Den 27 januari 2013, på dagen 401 år efter det att Emerentia Pauli framgångsrikt försvarat Gullbergs fäste, sedan hennes make kommendanten Mårten Krakow skadats, invigdes Emerentialogen av Götiska Förbundet i Skansen Lejonet, som ligger på Gullbergsklippan i Göteborg.

Emerentialogen är Förbundets fjärde Gille för kvinnor och det första Gille någonsin som invigts i Skansen Lejonet.

Stormästaren Bengt P. Gustafsson installerade efter invigningen Monika Burman som ordförande i Emerentialogen.

 

Nyinstallerade Ordföranden för Emerentialogen Monika Burman:

"Det är efter en rådig och kraftfull kvinna vi har namngivit vår loge. Vi strävar efer att efterlikna hennes kraft, när det gäller mänsklig omsorg och hennes driftighet i organisation, när vi arbetar för att vidare stärka medborgerlig kärlek till Fäderneslandet".

 

Våra sammankomster innehåller:

- Ordensloger med högtidliga och tankeväckande ritualer

- Temakvällar: aktuella tema med föreläsning av kulturhistorisk eller samhällshistorisk art

- Studiebesök 

- Kulturella evenemang

- Framtidsvisioner

 

Emerentialogens Ämbetsmän och Styrelse

 

Ordförande             Monika Burman

vice Ordförande      Mona Sandgren

Talman                    Ann-Marie Ekvall

Ombudsman           Maud Ax

Sekreterare             Ulla-Britt Mellgren

Skattmästare           Anna Helperin

Ceremonimästare  Pia Janson

 

Monika Burman tfn 0706-93 29 04 alternativt e-post monika1bur.man@gmail.com

Ulla-Britt Mellgren tfn 0708-51 16 92 alternativt e-post ulla-britt.mellgren@live.se

 

De kvinnliga Gillenas gemensamma Högtidsdag 2021

Följ länk

 

Götisk Förening bildad i Varberg

 

Tisdagen den 20 november 2018 fattades beslut om bildande av en Götisk Förening för kvinnor i Varberg med avsikt att där bilda ett gille. Fadderloge för den nya föreningen är Emerentialogen i Göteborg, vars ordförande var på plats och ledde dagens möte. Närvarande var också ett antal Gillessystrar, av Götiska Förbundet intresserade damer samt ledamöter ur Förbundsstyrelsen.

 

Vid mötet valdes en interimsstyrelse bestående av fem ledamöter att verka fram till ordinarie årsmöte samt ledamöter till valberedning.   Vidare togs beslut om stadga, årsavgifter samt föreningens namn, Hertiginnan Ingeborg.  Innan avslut undertecknandes ansökan om bildande av föreningen för att tillställas Förbundsstyrelsen för slutgiltigt beslut.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

Emerentialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |