Victorialogen i Skara


Victorialogen invigdes under stor högtidlig ceremoni den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.

Victorialogen genomför gradgivningar i Götiska Förbundets tre första kvinnliga grader; Götagraden, Sveagraden och Birgittagraden.

 

Victorialogen är det första kvinnliga gillet inom Götiska Förbundet. Utöver ritualbundna logesammanträden anordnar vi medlemsaktiviteter med spännande inslag såsom studiebesök och föreläsningar.

 

Victorialogen arbetar för att värna och vårda svensk kultur, natur och historia samt stödjer laglydnad och medmänsklighet.

 

Victorialogens styrelse:

Ordförande:  Inger Pålsson, Lugnås

v. Ordförande: Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Talman:  Vakant

Ombudsman:  Berit Nordlander, Lundsbrunn

Sekreterare:  Ethel Hällén, Lidköping

Skattmästare:  Helena Fransson, Axvall

Ceremonimästare:  Ingegerd Alsterhäll, Ekby 

 

 

 

Victorialogens sammankomster hösten 2018.

Victorialogen har vid tre tillfällen varit samlad för genomförande av loge i den Götiska Borgen, Odd Fellowhuset i Skara.

Den första logen genomfördes den 30 augusti då en ny Syster välkomnades i den tredje graden, Birgittagraden. I september månad genomfördes en instruktionsloge i grad 1, Götagraden. Höstens tredje loge genomfördes i den andra graden, Sveagraden. Vid samtliga tillfällen har efter logen intagits sedvanlig Götisk måltid.

 

 

 

Strandpromenaden i Jaroslav utefter Volgas strand. Foto: Gunnel Blomser. 

 

 

 

Torsdagen den 25 oktober samlades Systrarna för att lyssna på Gillessystern Gunnel Blomster som berättade om en resa i Ryssland. Resan gick med båt från S:t Petersburg till Moskva. Resan gick via kanaler, floder och flera sjöar, bl.a. Ladoga och Onega med många ”strandhugg”. Gunnel visade många vackra bilder från färden och berättade om besöken i många intressanta orter. Allt från de första tre dagarna i S:t Petersburg till staden Mandrogi med sitt vodkamuséum, till i Ladoga belägna ön Kizhi med sina byggnader i trä, staden Jaroslav som lär ha fått sitt namn efter fursten med samma namn som var gift med Olof Skötkonungs dotter Ingegärd, och flera andra besökta platser. Från slutpunkten på resan, Moskva, fick deltagarna se bilder av många av de där kända byggnaderna och Röda Torget.

 

 

 

Vasilijkatedralen i Moskva. Foto; Gunnel Blomster,

 

 

Gunnel berättade också en del fakta om hur Rysslands befolkning har det idag och att de lever i ett Ryssland som har förändrats sedan sovjettiden. Det satsas inom främst tre områden, minoritetsgrupper uppmuntras liksom religionen och försvarsmakten. Barnbidrag finns, om än blygsammare än i vårt land, liksom pensioner. För barnen är all skolundervisning gratis förutom att föräldrar får betala för böcker.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ordförande Inger Pålsson, inger.palsson@telia.com eller 0501-406 01 

 


 

 

 

   
   

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 


Victorialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |