Victorialogen i Skara


Victorialogen invigdes under stor högtidlig ceremoni den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.

Victorialogen genomför gradgivningar i Götiska Förbundets tre första kvinnliga grader; Götagraden, Sveagraden och Birgittagraden.

 

Victorialogen är det första kvinnliga gillet inom Götiska Förbundet. Utöver ritualbundna logesammanträden anordnar vi medlemsaktiviteter med spännande inslag såsom studiebesök och föreläsningar.

 

Victorialogen arbetar för att värna och vårda svensk kultur, natur och historia samt stödjer laglydnad och medmänsklighet.

 

Victorialogens styrelse:

Ordförande:  Inger Pålsson, Lugnås

v. Ordförande: Vakant

Talman:  Sofia Hagberg, Lidköping

Ombudsman:  Berit Nordlander, Lundsbrunn

Sekreterare:  Ethel Hällén, Lidköping

Skattmästare:  Helena Fransson, Axvall

Ceremonimästare:  Lena Axelsson, Skövde

 

 

Kontaktperson:

Ordförande Inger Pålsson, inger.palsson@telia.com eller 0501-406 01 

 

Gemensam högtid inför julen - Följ länk till Afzeliuslogens sida.

 

 

 

 


Gradgivning i den första kvinnliga graden, Götagraden


Victorialogen hade den 12 oktober 2017 sammankomst i Odd Fellows lokal i Skara. Arton  Victoriasystrar hade samlats för att välkomna Kerstin Persson, Mariestad och Christina Ström, Skarstad, Vara,  som upptogs i Götiska förbundets första kvinnliga grad,Götagraden.       

Efter logen intogs sedvanlig Götisk måltid. Vid måltiden höll Anne-Marie Basebo Gustafsson ett tal om att vara medmänniska.

Ett av Götiska Förbundets ändamål är att värna om medmänsklighet genom att i samhörighet med andra bistå medmänniskor.

 

 

 

De nyblivna Götasystrarna tillsammans med sina faddrar Stiftaresystrarna Berit Nordlander
och Inger Pålsson. Inger Pålsson ledde såsom Gillets ordförande dagens gradgivning.

 

 

 


 

 

Gillessystrar från Victorialogen uppmärksammades vid Förbundets Kvinnliga Gillens Högtidsdag i Uddevalla


Vid 2017 års Högtidsdag för Victoriagillet, Margaretalogen,Emerentialogen och Commendörsgillet Josefina erhöll tre Gillessystrar från Victorialogen utmärkelser för insatser inom Förbundet.

 

De dekorerade var Inger Pålsson och Marianne Strandman som erhöll Förbundets Förtjänsttecken i Guld samt Anne Fant som erhöll motsvarande tecken i Silver. Marianne Strandman uppmärksammades också för sitt mångåriga arbete med musiken inför och vid loger samt Högtidsdagar. För detta arbete erhöll hon Musikens tecken i Brons.

 

 

 

 

 

l

Mer om Högtidsdagen finns att läsa, följ länk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 


Victorialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |