Emerentialogen i Göteborg

 

Den 27 januari 2013, på dagen 401 år efter det att Emerentia Pauli framgångsrikt försvarat Gullbergs fäste sedan hennes make kommendanten Mårten Krakow skadats, invigdes Emerentialogen av Götiska Förbundet i Skansen Lejonet, som ligger på Gullbergsklippan i Göteborg.

Emerentialogen är Förbundets fjärde Gille för kvinnor och det första Gille någonsin som invigts i Skansen Lejonet.

Stormästaren Bengt P. Gustafsson installerade efter invigningen Monika Burman som ordförande i Emerentialogen.

 

Nyinstallerade Ordföranden för Emerentialogen Monika Burman

 

Det är efter en rådig och kraftfull kvinna vi har namngivit vår loge. Vi strävar efter att efterlikna hennes kraft när det gäller medmänsklig omsorg och hennes driftighet i organisation när vi arbetar för att vidmakthålla och vidare stärka medborgerlig kärlek till Fäderneslandet.

 


Våra sammankomster innehåller:

  • Ordensloger med högtidliga och tankeväckande ritualer
  • Temakvällar. Aktuella teman med föreläsning av kulturhistoriskt eller samhällshistorisk art
  • Studiebesök av särskilt intressanta platser
  • Kulturella evenemang
  • Framtidsvisioner

 

Emerentialogens Ämbetsmän och Styrelse

 

Ordförande             Monika Burman

Talman                    Birgit Lindblad

Ombudsman          Monica Olsson

Sekreterare            Mona Sandgren

Skattmästare          Anna Helperin

Ceremonimästare Bitte Höckerbo

 

 

Kontaktpersoner:

Monika Burman tfn 0706-932904 alternativt e-post monika1bur.man@gmail.com

Mona Sandgren tfn 0703-947592 alternativt e-post mona.sandgren@vgregion.se

 

 

Gemensam Högtidsdag för Kvinnliga Gillen 2017

 

I Uddevalla firades 2017 års Högtidsdag för kvinnliga Gillen och i samband med denna också

Margaretalogens 10 årsdag.

Emerentialogen var väl representerad såväl vid Högtidslogen i Uddevalla kyrka som, vilket framgår av foton, vid den efterföljande

Högtidsmåltiden.

 

 

 

 

Läs mer om Högtidsdagsfirandet (följ länk)


 

Emerentialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |