Hertig Carlslogen, Mariestad

 

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.

Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara.

Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket.

Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.


Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.

Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

 

 

Hertig Carlslogens styrelse: 

Ordförande Arne Jansson                                                         
1:e v Ordförande Mikael Rönnlund  
2:e v Ordförande Bernt Johansson  
Talman Johan Pihlström  
Ombudsman Claes Johansson  
Sekreterare Peter Alsterberg  
Skattmästare Mikael Johansson  
Ceremonimästare Mikael Rönnlund  

 

 

Högtidsloge för Skaraborgska Brödragillen

 


 

En Broder från Hertig Carlslogen erhöll värdigheten Silvercommendör

 

 
 

 

Utdelning av Förtjänsttecken i Guld

 

 

 
 

 

Förtjänsttecken i Silver utdelades till därtillf förtjänta Bröder

 

 


 

 

 

Götiska Graden hos Hertig Carlslogen den 21 april 2017.

 

Den 21 april var det dags för vårens sista sammankomst i Hertig Carlslogen. Inte mindre än 33 bröder hade anmält sig till logen varav fyra gästande Bröder! 


Hertig Carlslogen hade nöjet att hälsa Magnus Robinson välkommen som ny broder i den Götiska graden. Han recipierades av logens ordförande Arne Jansson.  


Aftonen avslutades med sedvanlig gemytlig brödramåltid som våra providörer, ikväll som alltid, förtjänstfullt arrangerat! Ceremonimästaren överräckte också nyanskaffade förkläden med Götiska emblem till logens providörer! 

Kvällens tal till fäderneslandet handlade om bl a. om Sveriges roll i rymdforskningen. Från järtecken via rymdopera till våra egna satelliter! Vård av gränsstenar

 

Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

 

 
   

 

 

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 

  

Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera

kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens

östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra

gräns utgjordes av ån Tidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Carlslogen administration


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |