Afzeliuslogen, Skara

 
Afzeliuslogen instiftades den 22 juni 1933 i Falköping av Sveriges arvfurste, H.K.H. Hertigen av Västergötland, Prins Carl,
i egenskap av Götiska Förbundets Högste Styresman och Stormästare.

Logen namngavs efter skalden och hävdatecknaren m.m. Arvid August Afzelius som var född i Broddetorp den 6 maj 1785.
1974 flyttade Afzeliuslogen till Skara där den numera har sina sammankomster i Odd Fellows lokaler.
 

Styrelse:


Ordförande - Nils Erik Nilsson

v. Ordförande - Ewert Jonsson

Talman - Jan Ranbro

Ombudsman - Torbjörn Granqvist

Sekreterare - Hasse Wallgren

Skattmästare - Ingvar Nyman

Ceremonimästare - Sven Lindberg

 

Nationaldagsfirande 2017


I år firades Nationaldagen på Skara stifts kursgård Flämslätt i ett sommarfagert Valle härad. Nästan 60 deltagare från samtliga Gillen i Skaraborg hade hörsammat inbjudan.

 

Afzeliuslogens ordförande, Nils Erik Nilsson, höll ett kort nationaldagstal innan flaggorna hissades till trumpettonerna av Paradmarsch. Därefter utbringades ett leve för Fäderneslandet och Nationalsången sjöngs till trumpetackompanjemang. Avslutningsvis spelades Sveriges flagga på trumpet innan ceremonin avslutades med att samtliga utspisade en välsmakande nationaldagsfrukost.

 

 

   
   


Efter frukosten vidtog den traditionsenliga nationaldagsutflykten under ledning av vår fantastiske guide, stiftarebrodern Ewert Jonsson. Första anhalten på resan var Silverfallet. Silverfallet ligger i ett naturreservat i ett vackert lövskogsområde på Billingens nordsluttning. Genom reservatet rinner en bäck som faller nästan 60 m på en relativt kort sträcka. Dels finns ett par större fall och dels terrasser med mindre trappstegsfall. Här finns även lämningar av övergivna stenbrott från det gamla Karlsfors alunbruk och kalkbruk. Nu är det ganska torrt i marken men det fanns ändå tillräckligt med vatten i bäcken för att se det silverglittrande vattnet kasta sig utför stupen.

 

 

 

 

Silverfallet 

 På vandring i naturreservatet runt Silverfallet

 

Med alla församlade vid det nedre fallet, deklamerade stiftarebrodern Eric Granström dikten "Näcken" av skalden Erik Johan Stagnelius:

 

Kvällens gullmoln fästet kransa.

Älvorna på ängen dansa,

och den bladbekrönta näcken

gigan rör i silverbäcken.

Liten pilt bland strandens pilar

i violens ånga vilar,

klangen hör från källans vatten,

ropar i den stilla natten:

"Arma gubbe! Varför spela?

Kan det smärtorna fördela?

Fritt du skog och mark må liva,

skall Guds barn dock aldrig bliva!

Paradisets månskensnätter,

Edens blomsterkrönta slätter,

ljusets änglar i det höga -

aldrig skådar dem ditt öga."

Tårar gubbens anlet skölja

ned han dyker i sin bölja.

Gigan tystnar. Aldrig näcken

spelar mer i silverbäcken.

 

Efter Silverfallet styrdes kosan på slingrande småvägar i det vackra landskapet till Varnhem. Inte för att besöka klosterkyrkan utan målet var den betydligt äldre Kata Gård. Här finns inbyggda ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans krypta är troligtvis Sveriges äldsta bevarade rum! Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet! Hur vet man då att just Kata bott på gården? Jo, på en av de förnämsta platserna invid norra kyrkoväggen hittades en murad kalkstenskista med ett välbevarat skelett av en kvinna med hög social status. Över kistan låg en runsten med texten ”Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster”.

 

Kata Gård      Ruinen efter en av Sveriges äldsta kyrkor med Katas grav

 

 

Professor Dick Harrison konstaterade nyligen att:

”Tack vare Varnhemsfynden har vi numera arkeologiskt säkerställda belägg för att Västergötland kristnades och, som en följd av detta, blev centrum för en ny typ av maktutövning redan på 800- och 900-talen, långt innan detsamma skedde i Svealand.  Detta har medfört att de historieböcker som skrivs idag måste omprioritera skildringen av epoken från att ha fokuserat starkt på Birka och Mälardalen till att ägna alltmer utrymme åt götabygderna i allmänhet och Skaraborgsregionen i synnerhet.”  

 

Efter besöket på Kata gård var utflykten slut och då kunde man endera njuta av den medförda kaffekorgens godsaker eller besöka Varnhems Klosterkafé.

 

 

 Kontakt:
Kontakt kan tas med Afzeliuslogen via e-post till: afz.logen@gmail.com

 

 

 


 
   

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |