Gröna Kortet  2017

* = ändring gjord i förhållande till tryckta "Gröna Kortet"

 

Alla medlemmar i Götiska Förbundet har närvarorätt till alla Högtidsdagar i Förbundet. Det innefattar såväl Förbundets Högtidsdag

som Högtidsdagar i alla Commendörs-, Riddare-  och Victoriagillen, även om man inte erhållit någon särskild kallelse, från Förbundet eller Gillet. Den som vill besöka Högtidsdag men inte har fått någon kallelse  bör i god tid ta kontakt för att säkerställa att anmälan sker i rätt tid.

 

Glöm inte att anteckna Dig i besöksboken eller att anmäla adressändring till sekreteraren i Ditt Gille!

Commendörsgillet Elfsborg

Skansen Lejonet, Göteborg

Sekr. Gunnar P. Johnson

Kobbegården 30

436 37 Askim, 0709-49 95 98

 

Lördag  21 jan Högtidsdag 16.00

Torsdag 20 apr Domaregraden 19.00

Söndag 17 sep Stiftaregraden 16.00 

Söndag 19 nov Domaregraden 16.00 Val

 

Commendörsgillet Skaraborg

Odd Fellowhuset, Folkungagatan 1, Skara 

Sekr. Jan-Erik Sjöholm, Lunnelidsvägen 4

531 53 Lidköping, 0510-292 44, 070-555 99 37

 

Söndag 29 jan Stiftaregraden 15.00

Söndag 26 feb Domaregraden 15.00  Årsmöte

Söndag 24 sep Domaregraden 15.00  Val

Söndag 29 okt Högtidsdag (Gemensam)

 

Commendörsgillet Bohus-Älvsborg

Trollhättan

Sekr. Inge Hansson, Karlslundsgatan 13,

654 65 Karlstad, 0707-61 55 05

 

Söndag 19 mar Domaregraden 15.00 Val.

*Torsdag 26 okt Högtidsdag/Alst, Asch,CGBÄ (gemensam) NY

*Lördag  11 nov Högtidsdag (CGBÄ, ASCH) FLYTTAD

Lördag  18 nov Stiftaregraden 15.00 

 

Commendörsgillet Josefina

Uddevalla

V. Sekr. Christina Johansson, Kapellevägen 70 A,

451 44 Uddevalla, 070-957 09 62

 

Lördag  25 feb Domaregraden, Årsmöte, Val

*Lördag  20 maj Stiftaregraden INSTÄLLD

Lördag   2 sep Högtidsdag (Gemensam)

Lördag 23 sep Domaregraden

Lördag 28 okt Stiftaregraden


Afzeliuslogen 

Odd Fellowhuset, Folkungagatan 1,  Skara

Sekr. Hasse Wallgren, V. Kungshusgatan 6 

532 30 Skara, 0511-217 92

 

*Fredag 3 feb I:a grad

Fredag 10 mar II:a grad

Fredag 28 apr III:e grad 

Tisdag    6 jun Nationaldagen

Fredag 15 sep I:a grad. Årsmöte. Val

Fredag  13 okt II:a grad

Söndag  29 okt Högtidsdag (Gemensam)

Fredag 10 nov III:e grad

Söndag 10 dec Julloge

 

Olof Skötkonungslogen

Odd Fellowhuset

Älvgatan 18, Lidköping

Sekr. Jan-Erik Sjöholm, Lunnelidsvägen 4,

531 53 Lidköping, 0510-292 44, 070-555 99 37

 

Fredag 27 jan I:a grad. ÄM-installation

Fredag 24 feb II:a grad

Fredag 31 mar III:e grad

Fredag 28 apr I:a grad. Årsmöte

Fredag 15 sep I:a grad

Fredag 13 okt I:a grad. Val

Söndag 29 okt Högtidsdag (Gemensam)

Fredag 10 nov II:a grad

Lördag  2 dec Julblot

 

Carl XVI Gustafslogen

Skansen Lejonet, Göteborg

Sekr. Börje von Schedvin, Önneredsvägen 109, 421 57 Västra Frölunda

031-45 22 43, 070-661 91 43 

 

Tisdag 17 jan III:e grad CXVIG+GIIA

Tisdag    7 feb I:a grad

Tisdag    4 apr II:a grad

Tisdag    4 maj I:a grad Årsmöte Val

Torsdag  1 jun Högtidsdag. 

Tisdag     6 jun Nationaldagen

Tisdag 29 aug I:a grad

Tisdag     5 sep Historisk afton

Torsdag  5 okt III:e grad GIIA+CXVIG

Tisdag 14 nov II:a grad 

Tisdag     5 dec Julloge

 

Victorialogen

Odd Fellowhuset, Folkungagatan 1, Skara 

Ordf. Inger Pålsson, Ekelöfsvägen 1

542 74 Mariestad 0501-406 01

 

Torsdag 26 jan III:e grad

Torsdag  9 mar I:a grad Årsmöte Val

Torsdag 27 apr II:a grad

Lördag    2 sep Högtidsdag (Gemensam)

Torsdag 12 okt I:a grad

Torsdag  9 nov II:a grad 

 

Margaretalogen

Riddartemplet Knape, Kålgårdsbergsgatan

V. Sekr. Sylva Oscarsson

Utäng 320, 451 95 Uddevalla

0522-871 01

 

Söndag 19 feb I:a grad Årsmöte Val  

Mars               Medlemsaktivitet

Torsdag 30 mar II:a grad

Söndag 23 apr III:e grad

Lördag    2 sep Högtidsdag (gemensam)

*Torsdag 14 sep   III:e grad

Torsdag 12 okt II:a grad

Torsdag 16 nov Instruktionsloge

Dec                   Medlemsaktivitet

 

 

 

 

Gustaf II Adolfslogen

Skansen Lejonet, Göteborg 

Sekr. Niklas Reinholdtsen, Ålegårdsgatan 440,

431 50 Mölndal, 031-45 99 74

Tel.svar:076-820 55 75

 

Torsdag 12 jan Recipiendträff

Tisdag    17 jan III:e grad CXVIG+GIIA

Torsdag  26 jan I:a grad

Torsdag 23 feb II:a grad

Torsdag 16 mar Historisk afton

Torsdag 11 maj I:a grad

Torsdag 18 maj Historisk afton

Tisdag     6 jun Nationaldagen

Lördag 10 jun 200-års jubileum 

Torsdag   7 sep I:a grad. Val

Torsdag 14 sep Historisk afton 

Torsdag   5 okt III:e grad GIIA+CXVIG

Lördag   14 okt Damkapitel

Torsdag 19 okt II:a grad

Måndag  6 nov Högtidsdag

Torsdag  7 dec I:a grad

 

Alströmerska logen

Tempel Riddare Orden, Nygatan 18, Alingsås

Sekr. Åke Hjerpe, Vårlöksvägen 7, 

441 41 Alingsås, 0322-102 14, 

070-7212875 

 

Torsdag 26 jan II:a grad

Torsdag 23 feb I:a grad

Torsdag 23 mar I:a grad, Årsmöte

Torsdag 20 apr III:e grad

Torsdag 18 maj Alströmerdagen

Tisdag  6 jun Nationaldagen

Torsdag 21 sep I:a grad

*Torsdag 26 okt Högtidsdag/ Alst, Asch, CGBÄ  (gemensam)

Torsdag 23 nov I:a grad. Julloge


Torstenssonslogen

Odd Fellowsg. Strandg. 18-20, Trollhättan

Sekr. Ove Frid, Mjölnaregatan 19, 

461 32 Trollhättan, 0520-979 29

 

Fredag  3 feb I:a grad. Årsmöte

*Lördag 25 feb Högtidsdag 

Fredag 10 mar III:e grad

Fredag  7 apr II:a grad

Fredag 15 sep I:a grad

Fredag 10 nov II:a grad

Fredag  8 dec I:a grad + Julblot

 

Aschebergslogen

Svarta Örn villan 

Lagerbergsgatan 29, Uddevalla.

Sekr. Leif G. Svensson, Barkvägen 9

451 34 Uddevalla, 070-550 53 87

 

Onsdag 25 jan Tjänstemannaträff

Fredag    3 feb I:a grad. Årsmöte

Fredag    3 mar II:a grad

*Fredag 31 mar I:a grad 

*Tisdag 2 maj Götisk Aktivitet

Fredag  8 sep I:a grad. Val

Fredag    6 okt II:a grad

*Torsdag 26 okt Högtidsdag/Alst, Asch,CGBÄ (gemensam) NY

 

*Lördag  11 nov Högtidsdag (CGBÄ, ASCH) FLYTTAD

*Lördag 16 dec Julbord

 

Hertig Carlslogen

Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsg. 23

Mariestad, 0501-775 75

Sekr. Peter Alsterberg, Tunaholmsvägen 11,

542 43 Mariestad, 076-215 82 73

 

Fredag 20 jan  I:a grad. Årsmöte

Fredag 17 feb II:a grad

Fredag 17 mar III:e grad

Fredag 21 apr  I:a grad

Fredag 22 sep  I:a grad. Val

Söndag 29 okt Högtidsdag (Gemensam)

Fredag 17 nov II:a grad

 

Carl XIV Johanlogen

Odd Fellowhuset, Karlsborg

1:e Vice Ordförande Karl-Axel Asp

Asptuna Gård, 544 92 Hjo

070-206 64 76

 

Måndag 20 feb I:a grad Årsmöte

Måndag   3 apr II:a grad

Måndag 11 sep I:a grad Val

Söndag 29 okt Högtidsdag (Gemensam)

Måndag  6 nov III:e grad

 

Emerentialogen

Skansen Lejonet, Göteborg

Ordf. Monika Burman, Västra Breviksv. 28

421 67 V. FRÖLUNDA, 070-693 29 04

 

Fredag 27 jan I:a grad

Onsdag 22 feb Årsmöte Val

Torsdag  2 mar II:a grad

Söndag  2 apr III:e grad

Söndag  7 maj I:a grad

*Söndag 20 augusti III:e grad

Lördag    2 sep Högtidsdag (gemensam)

Söndag 10 sep II:a grad

Söndag  1 okt   I:a grad

Söndag 12 nov III:e grad 

Götiska Förbundet stiftades den 25 juni 1815.   

Förbundet är sedan den 7 juni 1817

ett ordenssamfund med kunglig sanktion.

Götiska förbundet vilar på kristen, demokratisk och nationell grund. 

Det är obundet av partier och samfund.

Förbundet är öppet för alla svenska medborgare,

som vill dela medlemmarnas värderingar.

 

Förbundets adress:


c/o Götiska Förbundets sekreterare

Owe Bertilsson

Drottninggatan 23 B

461 32 Trollhättan

070-557 59 13

Hemsida: www.gotiskaforbundet.se

 

 

 

Kallelser/Anslag

 

Lagtima Förbundsting äger rum söndagen den 12 mars 2017 i Uddevalla


och

 

Förbundets 202:e Högtidsdag lördagen den 8 april 2017, kl 1500,

i Förbundsborgen Skansen Westgötha Leijon,

Emerentias backe, Göteborg

 

2018 års Lagtima Förbundsting äger rum söndagen den 11 mars 2018.

2018 års Högtidsdag den 14 april 2018.

 

Svea Orden 2017

19 augusti. Kräftfest, Sveaholmen

2 september. Grad 5 på Sveaholmen.

 7 oktober. Grad 7 "Nattsjua" Sveaholmen.

21 oktober. Högtidsdag, Odd Fellow, Banérska Palatset, Stockholm

 8 november. Grad 6, Riddarkapitel, Matteuskyrkan, Stockholm

 

 

 

 

 

(publicerat 2016-11-15)                                     


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |