Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.


I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

 

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

Götiska Förbundets Högtidsdag 2017

 

Den 8 april genomförde Götiska Förbundet sin årliga Högtidsdag i en fullsatt Förbundsborg, Skansen Westgötha Leijon. Högtidsdagen gästades av Bröder och Systrar från Svea Orden med dess Förste Drott och Stormästare.

 

I inledningen av Högtidslogen uppmanade Förbundets Stormästare till en tyst minut för att hedra dem som dagen innan drabbats av ett förmodat terrordåd i Stockholm.

 

Under Högtidslogen installerades vid tinget vald ny sekreterare i Förbundet, Stiftarebrodern Jan-Erik Sjöholm, Olof Skötkonungslogen..

 

Ett antal välförtjänta Göter var kallade och hade kommit för att erhålla belöningar för olika insatser i Förbundet.

 

De välförtjänta Göterna var: 

 

Förbundets förtjänsttecken i Guld:

Bertil af Klinteberg och Georg Andrésen, Gustaf II Adolfslogen,

Tony Norbäck, Torstenssonslogen

Yngve Persson, Carl XIV Johanlogen

Lena Axelsson, Gullveig Gustafsson, Marie Hartung, Birgitta Lindell, Berit Nordlander samt Elsa-Britt Thorstensson. samtliga Victorialogen i Skara

 

Förbundets Hederstecken  i  Guld för Särskild insats:

John Hedvall, Christer Peterson, Alströmerska logen

Tony Norbäck, Torstenssonslogen

Disa Peterson, Victorialogen i Skara

 

Utnämning av Guldcommendör:

Wincent Johansson, Torstenssonslogen

 

 

 

2017 års Kulturstipendium

I samband med Högtidslogen utdelades sedvanligt Götiska Förbundets  årliga kulturstipendium.

 

Årets stipendium delades mellan Tidskriften Mimers Brunn i Vara samt  Holmestads Bygdeförening i Götene. 

 

 

 

 

2018 års Ting och Högtidsdag

Ting 2018 genomförs den 11 mars.

Högtidsdag 2018 högtidlighålls 14 april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |