Emerentialogen i Göteborg

 

Den 27 januari 2013, på dagen 401 år efter det att Emerentia Pauli framgångsrikt försvarat Gullbergs fäste sedan hennes make kommendanten Mårten Krakow skadats, invigdes Emerentialogen av Götiska Förbundet i Skansen Lejonet, som ligger på Gullbergsklippan i Göteborg.

Emerentialogen är Förbundets fjärde Gille för kvinnor och det första Gille någonsin som invigts i Skansen Lejonet.

Stormästaren Bengt P. Gustafsson installerade efter invigningen Monika Burman som ordförande i Emerentialogen.

 

Nyinstallerade Ordföranden för Emerentialogen Monika Burman

 

Det är efter en rådig och kraftfull kvinna vi har namngivit vår loge. Vi strävar efter att efterlikna hennes kraft när det gäller medmänsklig omsorg och hennes driftighet i organisation när vi arbetar för att vidmakthålla och vidare stärka medborgerlig kärlek till Fäderneslandet.

 


Våra sammankomster innehåller:

  • Ordensloger med högtidliga och tankeväckande ritualer
  • Temakvällar. Aktuella teman med föreläsning av kulturhistoriskt eller samhällshistorisk art
  • Studiebesök av särskilt intressanta platser
  • Kulturella evenemang
  • Framtidsvisioner

 

Emerentialogens Ämbetsmän och Styrelse

 

Ordförande             Monika Burman

Talman                    Birgit Lindblad

Ombudsman          Monica Olsson

Sekreterare            Mona Sandgren

Skattmästare          Anna Helperin

Ceremonimästare Bitte Höckerbo

 

 

Besök i sommarstaden Varberg

 

Lördagen den 15 augusti reste en grupp Gillessystrar från Emerentialogen, tillsammans med Stormästaren ner till Varberg, inbjudna av de i staden bosatta Gillessystrarna. Besöket inleddes i stadens kyrka med en körkonsert av Varbergs kvartettsällskap. Några Systrar valde emellertid att i stället hänge sig åt den s.k. klutahandeln på det intilliggande torget. 

 

Därefter genomfördes en stadsvandring anförd av förre stadsarkitekten Leif Håkansson. Leif berättade om Varberg som kurort med dess ärevördiga anor långt tillbaka i tiden. 

Han gav en fin beskrivning av det tidiga Varberg "staden på platsarna". Staden har under historiens gång måst flyttas flera gånger och den sista flytten skedde till Platsarna som ligger ett stenkast från stadens stolthet fästningen. Platsarna har trots flera rivningar av gamla hus lyckats behålla sin genuina småstadskaraktär med bak- och innergårdar som minner om flydda tider.

 

 

   
   

 

Efter intagen lunch tog Gillessyster Catharina Blixt Jeppsson (Cacca) över som guide.

Cacca levandegjorde händelserna på Varbergs fästning och guidade genom fästningens historia alltifrån starten som slott på medeltiden fram till tiden som straffängelse. 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Monika Burman tfn 0706-932904 alternativt e-post monika1bur.man@gmail.com

Mona Sandgren tfn 0703-947592 alternativt e-post mona.sandgren@vgregion.se

 

 

 

Emerentialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |