Carl XVI Gustafslogen, Göteborg

 

Den 28 mars 1988 började arbetet med att skapa en ny Götisk loge i Göteborg.

Det var sju Götiska bröder som samlades hos Lars Orstadius och bildade en förening.

I april 1989 fick föreningen – efter ansökan hos Konungen – tillstånd att kalla den nya logen för Carl XVI Gustafslogen.

Den 1 juni 1991 invigdes Carl XVI Gustafslogen i Hagakyrkan i Göteborg, då Lars Orstadius under högtidliga former utnämndes

till dess första ordförande.

Invigningen filmades och inspelningen finns i logens arkiv.

 

1998 övertog Sven-Olof Glimvert ordförandeskapet.

2010 installerades Torsten Olsson som logens tredje ordförande.

 

Samarbetet med Gustaf II Adolfslogen har alltid varit gott och receptionerna i Riddaregraden sker gemensamt.

Förutom logesammankomsterna arrangerar logen historiska träffar som stadsvandringar under temat Känn Din stad.

Logen har också börjat med ”Mingelafton” och grundkurs i data.

Skansen Lejonet är logens hemvist.

 

Styrelse:

Ordförande: Torsten Olsson

1. vice Ordförande och Ceremonimästare: Daniel Ahl

2. vice Ordförande och Talman: Peter Lexén

Ombudsman: Johnny Okenfält

Sekreterare: Börje von Schedvin

Skattmästare: Jan Högenberg


Kontaktpersoner:
Ordförande Torsten Olsson            Epost: cxvig@gotiskaforbundet.se
Ombudsman Johnny Okenfält        E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se
Sekreterare Börje von Schedvin     E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se

 

 

Nordmannagraden februari 2018

Tisdag den 6 februari genomförde vi vårens sammankomst i Nordmannagraden och växlade därmed tidpunkt med den Götiska graden som istället kommer den 20 mars. 29 Bröder var anmälda med Förbundets Hedersordförande Bengt P. Gustafsson i spetsen för att följa när gillets Götiske broder Henrik Moldén upptogs i Nordmannagraden. Vid högsätet tjänstgjorde Daniel Ahl som Ordförande, Peter Lexén var Talman och Johnny Okenfält Ombudsman.

 

 

 

Nyvordne Nordmannen tillsammans med sin fadder.

 

 

 

 

 

Kvällens Skärv  samlades in för underhåll av våra Götiska märken runtomkring i regionen.  Kvällens föredrag höll Urban Börjesson om Gathenhielmska huset i Majorna. Huset fick sitt namn efter kaparkaptenen (1689-1718) som själv aldrig bodde i huset.                                    Sjöhjälten ’Lasse i Gatan’ bodde vid Lilla Torget.

 

Kvällens tacktal framfördes av Bengt P. Gustafsson.

 

 

 

 

 
   

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |