Carl XVI Gustafslogen, Göteborg

 

Den 28 mars 1988 började arbetet med att skapa en ny Götisk loge i Göteborg.

Det var sju Götiska bröder som samlades hos Lars Orstadius och bildade en förening.

I april 1989 fick föreningen – efter ansökan hos Konungen – tillstånd att kalla den nya logen för Carl XVI Gustafslogen.

Den 1 juni 1991 invigdes Carl XVI Gustafslogen i Hagakyrkan i Göteborg, då Lars Orstadius under högtidliga former utnämndes

till dess första ordförande.

Invigningen filmades och inspelningen finns i logens arkiv.

 

1998 övertog Sven-Olof Glimvert ordförandeskapet.

2010 installerades Torsten Olsson som logens tredje ordförande.

 

Samarbetet med Gustaf II Adolfslogen har alltid varit gott och receptionerna i Riddaregraden sker gemensamt.

Förutom logesammankomsterna arrangerar logen historiska träffar som stadsvandringar under temat Känn Din stad.

Logen har också börjat med ”Mingelafton” och grundkurs i data.

Skansen Lejonet är logens hemvist.

 

Styrelse:

Ordförande: Torsten Olsson

1. vice Ordförande och Ceremonimästare: Daniel Ahl

2. vice Ordförande och Talman: Peter Lexén

Ombudsman: Johnny Okenfält

Sekreterare: Börje von Schedvin

Skattmästare: Christer Rydén

 
Kontaktpersoner:
Ordförande Torsten Olsson            Epost: cxvig@gotiskaforbundet.se
Ombudsman Johnny Okenfält        E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se
Sekreterare Börje von Schedvin     E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se

 

Festligt slut på arbetsåret 2016!


Carl XVI Gustafslogen satte punkt för arbetsåret 2016 med sång av Lejonkören, reception av rekordmånga nya medlemmar, julklappar och julbuffé.

Kvällen avslutades med en betraktelse av Förbundets Hedersordförande Bengt P. Gustafsson över Finlands Självständighetsdag den 6 december. Logen ser fram till 2017 med spänning och tillförsikt!

 

 
De nya Göterna Andreas Wetterström, Robert Toszegi, Thomas Edwarts, Henrik Moldén.

Oscar Davidsson samt Richard Eriksson Hjelm tillsammans med Carl CXVI Gustafslogens

Ordförande Torsten Olsson.

 

 

 

 Lejonkören,A. Helperin, M. Lüppert, U-B. Mellgren, E. Jonsson samt M. Burman,    

under ledning av Gustav Fägerqvist. underhåll från trappen i Skansen Lejonet.      

 

 

 

 

 

Carl XVI Gustafsloges minnesmedalj

1991-2016 i brons.

Design: Pontus Rosenqvist.

 

 

 

 

 

 


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |