Afzeliuslogen, Skara

 
Afzeliuslogen instiftades den 22 juni 1933 i Falköping av Sveriges arvfurste, H.K.H. Hertigen av Västergötland, Prins Carl,
i egenskap av Götiska Förbundets Högste Styresman och Stormästare.

Logen namngavs efter skalden och hävdatecknaren m.m. Arvid August Afzelius som var född i Broddetorp den 6 maj 1785.
1974 flyttade Afzeliuslogen till Skara där den har sina sammankomster på Götala Herrgård.

 

Styrelse:


Ordförande - Nils Erik Nilsson

v. Ordförande - Ewert Jonsson

Talman - Jan Ranbro

Ombudsman - Torbjörn Granqvist

Sekreterare - Hasse Wallgren

Skattmästare - Ingvar Nyman

Ceremonimästare - Sven Lindberg

 

Gemensam Julloge i Skara 


Under hösten har Afzeliulogen och Victorialogen flyttat sin verksamhet från Götala till Odd Fellowhuset i Skara. Den tredje söndagen  i advent firade Gillena där, för första gången gemensamt, julens antågande. Tidigare år har Victorialogen inbjudit till en Grötfest och Afzeliulogen till en julloge.

 

Broderligt samtal över en mugg med den goda glöggen

 

 

Före logen umgicks de som hörsammat inbjudningarna i salongerna och bjöds på glögg och pepparkakor. Samtliga närvarande hälsades, var och en, välkomna av de båda Gillenas respektive Ordförande Nils Erik Nilsson och Inger Pålsson.

Under logen gjordes en  betraktelse av Afzeliuslogens vice Ordförande över profeten Jesaja ord, sagda 700 år före Kristi Födelse, om den väntade "Fridsfurstens" ankomst.  

 

 

Delar av den uppdukade matsalen.

 

 

 

 

Vid de vackert dukade borden intogs flera av de rätter som ett julbord har att erbjuda, med såväl kallskuret som småvarmt. Desserten bestod, som sig bör, av ris à la malta med saftsås och bär. En eloge gavs till dagens providör som själv tillverkat densamma.

Måltiden avslutades med kaffe och kaka samt ett med vinster välförsett lotteri.

Talmannen Jan Ranbro läste dikten "Halkan" av Esaias Tegnér.  

 

Förbundets Talman framförde gästernas tack. Hon knöt till de levande ljusens betydelse, inte minst i adventstid.

Så som i den lästa dikten var det när alla gav sig hemåt, halt, lite kallt och en aning snö. Stämning av jul. 

 

 

 

 

 

Riddaregrad den 11 november

 

 
   Gillet genomförde fredagen den 11 november sin första Riddargrad, efter återflytten till Odd Fellowhuset i Skara.

 

Logen leddes av Gillets Ordföranden Nils Erik Nilsson som inledde med parentation över under veckan bortgången Broder.

Därefter följde reception i Gillets högsta grad, varvid Johannes Appeby och Martin Persson erhöll gradtecken för sin värdighet.

 

I talet till fäderneslandet redogjorde Talman Jan Rambro för det köp av bland annat Skåne som dåvarande Sverige gjorde under 1300-talet och de politiska turerna kring detta.

 

 

Nationaldagsfirande 2016


Afzeliuslogen har traditionsenligt firat Sveriges Nationaldag på Götala, ”platsen där alla götar hålla ting”. Strax före klockan 8 på morgonen tågade fanborgen fram mot herrgården, under musik av trumpetaren Petra Hertzberg, för att hissa den svenska flaggan. Medan flaggsinalen ljöd  firades flaggan i topp.

 

Afzeliuslogens ordförande Nils Erik Nilsson höll ett kort tal till Fäderneslandet och ett leve utropades samt sjöngs Nationalsången. Sedan var det dags för gemensam frukost med vad därtill hör.

 

 
   

 

 

Dagens utflykt gick detta år till Vadsbotrakten. Första besöksmål var borgruinen Ymseborg vid nordspetsen av sjön Ymsen.  Här höll de sista ”Folkungarna” till och en gång satt Magnus Ladulås svärfar greve Gerhard fången här. Sedan rättskipning skett revs borgen slutligen ner. Platsen som är högt belägen ger en strålande utsikt över sjö och land.

 

 
Ewert Jonsson konstaterar att det finns ett hål i dopfunten i 

Vads kyrka, varför den är från 1100-talet.

 
 

 

Vid Vads kyrka berättades det om det gamla vadstället som haft stor betydelse förr i tiden innan  dagens landsvägsbro byggdes. Utefter åns sträckning norrut  låg, enligt folktraditionen,  det som kallas ”fornusigtunir” d.v.s. de forna Odengårdarna. Hela det omgivande landskapet bär namn och prägel av asaguden Oden. Rane var ett av Odens binamn. Här ligger Rane stenar den väldiga stensättning som förr kallades Asgudsbäck och numera Askeberga. Några kilometer från stensättningen vid Flistads kyrka ligger Ranes hög och sjön Östen strax bredvid hette förr Odens sjö. Ytterligare bortom sjön finner vi namn som Odensåker.

 

Vid Askeberga bland de gigantiskiska stenblocken togs kaffekorgarna fram . Det ”yngre gardet” roade sig med att klättra och klänga på stenbumlingarna. Efter en kort genomgång fortsattes färden till Odenslundakonstpark med många fantasieggande konstverk i sten. Till sist bestegs också den stora gravhögen kung Ranes hög.

 

 
   

 

 

Klockan hann bli eftermiddag och det var dags för hemfärd efter denna historiska odyssé i svensk och västgöts fornhistoria.

 

-----

Ordförande Nils Erik Nilssons tal vid Nationaldagen 2016.

 

"Idag den 6 Juni är det Sveriges nationaldag. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung och den 6 juni undertecknades 1809 års grundlag, som gjorde Sverige till en konstitutionell monarki. 

Detta är anledningen till att vi firar denna dag och därför är vår nationaldag en dag där vi firar nationalstaten oavsett vad folk tycker om den som institution.

 

Idag är också en dag att fira en svensk resa som både har haft sina toppar och sina dalar, men som fram tills idag har lett till den position vi nu befinner oss i. 

En position som ett av världens rikaste länder, ett av världens friaste länder och på flera sätt ett föregångsland.

Sverige, ett land vi alla kan vara stolta över att få kalla för vårt hem.

 

I mer än två hundra år har vårt land levt i fred, frihet och demokratisk utveckling. Vi blir i media dagligen påminda om att vi är privilegierade i detta avseende. 

 

Runt om i vår omvärld pågår konflikter och krig. Vi tycker själva att vi har kommit långt, men vi är inte framme än. Vi har ännu saker som måste bli bättre. Idag kan vi fira vägen vi hittills vandrat och vägen vi kommer att vandra vidare på.

Låt oss därför fortsätta kämpa för ett land där alla invånare kan känna sig fria från förtryck, och fria att fatta sina egna beslut, ett land som vi alla kan känna oss stolta över!

Vi skall strax hissa vår svenska flagga, en symbol för allt det goda och för alla möjligheter vi har i Sverige. Låt oss nu väl förvalta och vårda vårt arv efter allra bästa förmåga.

 

Broder ceremonimästare! Hissa flaggan!"   

 

 
   


 

 

 

 

 

 


 
   

 

 

 


 
   

 

 

 

 

 


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Kontakt:
Kontakt kan tas med Afzeliuslogen via e-post till: afz.logen@gmail.com

 

 

 


 
   

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |