Löpsedlar:

 

   

Götiska Förbundet och 

Västlänken (Länk: klicka på 
bilden ovan) 

 


banner_bokarestaurang.png

 

 

 

 

 

 

 


 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan

för att läsa!

 

Erbjudande!

Alla medlemmar som besöker

Göteborg och Skansen Lejonet

kan utnyttja Förbundets

förmån att bo på First Hotell G.

Läs mer under medlemsnytta.

 

"Gröna Kortet" sökväg:

Grön list - "Götiska Förbundet",

"Om Götiska Förbundet",

"Förbundsstyrelsen"

 

Senaste Nytt: (länkar)

Nya Domarebröder i Gustaf II Adolfslogen och Carl XIV Johanlogen


Nordmannagrad Carl XVI Gustafslogen


Högtidsloge hos Skaraborgska Bröder 

 

Skaraborgscommendörernas  

stipendium 2017


Gradgivning i Commendörsgillet Josefina - Stiftaregrad


Två nya Gillessystrar hos Victorialogen.


Bröder i Carl XVI Gustafslogen - gradgivna i oktober. 

 

HD hos kvinnliga Gillen samt firande av Margaretalogen 10 år


 

 

 


 


 

 

 

 

 


 

Bokningar

Bokningar  av konferenser,

bröllop, högtidsdagar och

övriga engagemang genom;


Jenny Grönlund, Contio

Mail: jenny@contio.se

Mobil 0708-130830

Telefon 031 - 7572600

 

 

 

Nedslag i Götiska Minnen

 

Nytt 2016 /Årsboken 2015/

Götiska Förbundets första 200 år!

 

Billingen

 

Regementet i staden

 

 

 

Öppet för allmänheten:
Skansen Lejonet år 2017

Söndagsvisningar

kl 13:00

 

Vår Förbundsborg är

öppen för guidad visning

2017:

5 febr 

5 mars

2 april

7 maj

4 juni 

2 juli

6 aug 

3 sept

1 okt 

5 nov

 

 

Svenska flaggans museum

Öppet för grupper efter

överenskommelse.

Mer information under

muséets flik.

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson, Sekr
Tel: 0520-760 31,

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 


 

 

 

Nästa guidning 


Söndagen den XXX 2018


Besök ett stycke levande stormaktstid!

Kom till Skansen Lejonet kl 13.00

och hör om Skansen Lejonets och Göteborgs spännande historia.

   

Välkommen till Götiska Förbundet


Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

 

Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

 

Götiska Förbundet samverkar med det ideologiskt besläktade ordenssällskapet Svea Orden.

År 1931 ingick de båda ordnarna ett avtal som innebär att resp. ordens medlemmar äger att övervara resp. ordens allmänna sammankomster samt efter vissa regler även gradgivningar.  1993 instiftades den gemensamma graden, Riksgraden. Enligt statuterna får endast 20 innehavare sammanlagt finnas i de båda ordnarna.

 

www.sveaorden.se

 

 

 

 

Förbundsmedlemmar deltog i manifestation mot "Västlänken"


Lördagen den 9 september 2017 genomfördes en stor, opolitisk manifestation i centrala Göteborg mot det planerade infrastrukturprojektet ”Västlänken”. Uppgifter gör gällande att upp emot 12-15.000 personer kan ha deltagit i manifestationen. Tåget sträckte sig hela vägen från Gustaf Adolfs torg, Östra Hamngatan, Avenyn upp till Götaplatsen. Götiska Förbundet är medlem i nätverket Skona Göteborg med uppgift att samla in pengar för att bekosta delar av den pågående juridiska processen mot projektet som hanteras av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

 

 

Många medlemmar tillhörande Götiska Förbundet hade mött upp och deltog i manifestationen.

 

Götiska Förbundets engagemang mot projektet" Västlänken" är orsakat av att en dubbelspårig järnvägstunnel är planerad att sprängas rakt genom Gullbergsklippan strax under Skansen Lejonets 330 år gamla grundmurar; trots att Gullberget är fornminnesskyddat. Götiska Förbundet motsätter sig starkt denna tunnel vilken riskerar att ge Skansen Lejonet irreparabla skador. 

 

   

 

2017 års Högtidsdag!

                                            


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |